Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


41 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenVahdet ALAEDDİNOĞLU & Necip Fazıl KİSHALI  
Trt Kanallarında Yayınlanan Çizgi Filmlerde Spor Öğesinin Değerlendirilmesi
ss.4157-4173
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1656
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ferit DİNÇER  
Nehcu’l-Enâm Adlı Eserde Tasavvuf ve Ahlâk (Kalbin Hastalıkları ve Tedavi Yöntemleri)
ss.4174-4190
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1662
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan ÖNCÜL & Sami OLUK  
Kırsal Kesim İlköğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Kavramı Algıları
ss.4191-4199
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1663
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cemile SAVCI ; Yurdanur KARAASLAN & Nuray TURAN  
Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Stres Düzeylerinin Ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
ss.4200-4208
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1666
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz YÖRÜK ÇEVİK  
Traumatic Journey And Recovery In Virginia Woolf’s “Mrs. Dalloway”
ss.4209-4216
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1672
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sakine AKCAN EKİCİ  
Vakıf Şartlarının İhlaline Dair Örneklemeler
ss.4217-4223
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1673
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Akif ORUÇ  
İstihbarat ve Yapay Zekâ İlişkisi
ss.4224-4234
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1680
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İpek ALTUĞ TURAN & Emine MALKOÇ TRUE  
Analysis Of A Node As An Active Public Space In Terms Of Urban Life
ss.4235-4245
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1675
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet YAMAK  
Kambur (1973) Filminin Sakatlık Kuramları Kapsamında İncelenmesi
ss.4246-4254
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1676
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Celal GÜLŞEN  
Okul Müdürlerinin Zorunlu Yer Değiştirme (Rotasyon) Uygulamalarına İlişkin Öğretmenlerin Görüşleri
ss.4255-4262
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1683
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nevim TÜZÜN & Neslihan ALTUNCUOĞLU  
Birinci Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye'de Memurlar Meselesi
ss.4263-4279
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1679
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatemeh AMANİ MOGHANJOUGHİ  
İç Kontrol Sisteminin Etkinliğinin Faaliyet Denetimi Sürecindeki Etkisi
ss.4280-4290
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1657
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Naime ELCAN KAYNAK  
The Notion of Hope in the Lives of Prospective Teachers
ss.4291-4298
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1665
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selahattin ÖZ  
Amerikalı Evanjelikler Üzerine Bir İnceleme
ss.4299-4311
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1697
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Onur Başar ÖZBOZKURT & Fatma YEŞİLKUŞ  
Çok Uluslu İşletmeler ve Tekelleşmenin Uluslararasılaşması
ss.4312-4321
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1705
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdulkadir KORKMAZ  
Şeyhî’nin Hüsrev ü Şîrin’inde Yer Alan Gazellerin Tema Bağlamında Değerlendirilmesi
ss.4322-4342
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1664
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sibel BAYRAM  
Tutunamayanlar Romanına Sosyopolitik Bir Bakış
ss.4343-4348
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1670
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mikail ERGÜVEN & Alev DURAN  
Basına Yansıyan Yönleriyle Kut’ül Amare Zafersinin Kısa Bir Değerlendirilmesi
ss.4349-4356
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1674
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Süreyya ECE  
Kobi Yöneticilerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluklarının Karşılaştırılması: Şırnak ve Gaziantep Örneği
ss.4357-4363
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1678
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hale TORUN  
Bilim – Cinsiyet Çatışması ve Bilginin Cinsiyeti Üzerine
ss.4364-4370
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1681
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Feride ALIMCI & Ebru DAVULCU  
Anne Babaların İnternet Medya Okuryazarlığı Bilinçliliği Üzerine Bir Araştırma: Kayseri Örneği
ss.4371-4386
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1682
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cansu TOR KADIOĞLU  
Un Sanayi Sektöründe İhracat Sorunları ve Çözüm Önerileri: Keşifsel Bir Araştırma
ss.4387-4398
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1684
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep ALKAŞI  
Örgütsel Stres Kaynakları ve Çözüm Yolları: Havayolu Kabin Ekibi Üzerinde Bir Araştırma
ss.4399-4422
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1685
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özber CAN  
Perde Romanı’nda Perdeye Yansıyan Paranoya
ss.4423-4437
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1690
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

M. Kayhan KURTULDU & Samet BEŞİKÇİ  
Elektro Gitar Eğitiminde Nota ve Tablature Kullanımının Farklı Uygulamalarla Denenmesi
ss.4438-4444
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1691
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri