Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


42 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHatice AZTİMUR  
Suriyeli Mültecilerin Emek Piyasalarına Eşitsiz Entegrasyonu
ss.4445-4455
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1695
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kübra Betül EKEM & Ufuk KARAKUŞ  
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Kullandığı Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerinin İncelenmesi
ss.4456-4469
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1699
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe DEMİRKIRAN  
Doğada Nanoteknoloji: Geko Etkisi
ss.4470-4476
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1652
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zekiye DALBOY & Hakan KARA  
Gerçekleşen Bir Örgütsel Değişim Karşısında Örgütsel Bağlılığın Sonuçlarının İncelenmesi Üzerine Bir Saha Araştırması
ss.4477-4491
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1693
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa ELİK  
Özalp Halk Hekimliği
ss.4492-4498
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1694
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Hakan BOSTAN & Şenay YAPICI  
Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşımın Niteliklerine Ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri (Konya İli Örneği)
ss.4499-4520
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1696
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özlem ŞEN  
Research Of Online Purchasing Behavior With, Theory Of Planned Behavior, Technology Acceptance Model, Diffusion Of Innovation Theory, Consumer Habits And Trust Factors
ss.4521-4530
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1698
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Lutfi DAGCI & Mustafa CETIN  
Tanzanya’da Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Sorunların Karşılaştırılması Ve Çözüm Önerileri Denemesi
ss.4531-4545
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1701
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Güvenç DEDE & Engin EKER  
Üniversite Öğrencilerinin Çocukluk Çağı Travmaları İle Bilişsel Duygu Düzenleme Becerileri Ve Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ss.4546-4556
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1706
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Faruk AYLAR & Halil İbrahim ZEYBEK  
Uyuz Gölü (Sulusaray-Tokat)
ss.4557-4572
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1707
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Izel CİGARA  
Örgütlerde Kariyer Yönetiminin Gelişimine Etki Eden Faktörler
ss.4573-4580
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1708
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Engin ALACAHAN ; Yusuf BAKTIR; Haydar SUR & Süreyya YILMAZ  
Sağlık Harcamalarının Hane Halkı Gelirleri Üzerinde Katastrofik Etkisi
ss.4581-4586
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1704
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Arzu ÜN & Esengül PURKULOĞLU  
Akredite Olmuş Bir Kamu Hastanesinde Algılanan Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Skorlama Yöntemiyle Ölçülmesi
ss.4587-4602
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1702
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim BOZKURT & Ahmet TAN  
Hastalarda Belirsizlik Algısı ile Hasta Memnuniyeti ve Sadakati Arasındaki İlişkiye Güven Düzeyinin Ilımlaştırıcı Etkisi Gaziantep Saha Araştırması
ss.4603-4615
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1595
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yunus HAKTANIYAN ; Sefer GÜMÜŞ & Birol ERDEM  
İşletmelerde İnsan Kayakları Yönetiminin Çalışanlara Motivasyonunun Çarpan Etkileri ve Bir Araştırma
ss.4516-4629
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1617
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri