Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


43 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCemile SAVCI & Gülser ŞERBETÇİ  
Göçmen / Mülteci / Sığınmacı Hastalara Bakım Veren Hemşire ve Ebelerin Karşılaştıkları Güçlüklerin Belirlenmesi
ss.4631-4637
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1669
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan ARSLAN  
Merdümgirizliğin Haklı Zemini: Modern Yaşamda Uzlet
ss.4638-4645
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1692
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bülent SARIDİKEN  
Deaş (İşid) Örneği ile Meya ve Terör İlişkisi
ss.4646-4657
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1709
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine ŞENER & Musa ÖZATA  
Duygu Yönetiminin İş-Aile-Yaşam Dengesi Üzerindeki Etkisi
ss.4658-4664
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1710
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mahmut BARAKAZI  
Turizm Çeşitliliğinin Gelişmesi Açısından Şanlıurfa Coğrafi İşaretlerinin Değerlendirilmesi
ss.4665-4674
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1711
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin DOĞAN  
Semâvî Dinlerde Yorum Bilim Geleneği
ss.4675-4690
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1712
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ceren ALTINTAŞ BIÇAKÇI & Engin EKER  
Hafif Mental Retarde Çocuklara Sahip Ebeveynlerin Yas Tepkilerinin Sosyo-Demografik Özelliklerine Göre İncelenmesi
ss.4691-4700
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1713
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ferah KEKLİK OKUL & Diler YAMAN KAHYAOĞLU  
Algılanan Örgütsel Destek ve İşe Angaje Olma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
ss.4701-4713
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1715
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özlem Çağlan BİLSEL  
Halkla İlişkiler Aracı Olarak Kullanılan Twitter’ın Basın Ajansı/Tanıtım Modeli Bağlamında İncelenmesi
ss.4714-4728
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1718
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Umut DAĞISTAN  
İş-Aile ve Aile-İş Çatısmasının Çalışanların İş ve Yaşam Tatminleri Üzerindeki Etkisi: Kamu Kurumunda Bir Araştırma
ss.4729-4736
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1719
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin AYDOĞDU  
Antik Yunan’da Demokrasi: Yaklaşımlar, Deneyimler ve Darbeler
ss.4737-4750
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1720
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rıdvan KARACAN & Vedat CENGİZ  
Parasal Büyüklük (M0) Ve Enflasyon, Türkiye Örneği (2001-2018)
ss.4751-4758
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1722
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halil Mesut BAYLAK  
Karasu Havzası (Aksaray) Hidroğrafyası
ss.4759-4770
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1724
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet AKBABA & Hüseyin KAPCAK  
İlk ve Ortaokul Yönetici ve Öğretmenlerinin Okul Güvenliğine İlişkin Algıları
ss.4771-4784
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1725
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Leyla ERCAN & Uğur GÜRGAN & Nuray TAŞTAN AKDEMİR  
Göç Sürecinde Göçmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar
ss.4785-4792
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1726
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kadir DEMİRCİ  
İslam’da Hayvan Hakları
ss.4793-4807
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1727
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zehra ANTEP ; Gülfer BEKTAŞ ; Ufuk ALTIN & Arzu İRBAN  
A Research On The Relationship Between Mobbing Applications And Motivation In Healthcare Institutions
ss.4808-4819
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1744
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsa ÇELİK & Ömer NECÂTÎ  
Hüdâyî Vasiyyetnâmesi ve Tasavvuf
ss.4820-4848
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1741
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fikret ALINCAK & Ahmet YIKILMAZ  
Characteristic Of Teachers From Eye Of Physical Education Candidates Teachers
ss.4849-4854
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1723
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan YAYLI  
Ailelerin Çocuklarını Yüzme Kurslarına Gönderme Sebepleri ve Bu Sebeplerin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
ss.4855-4861
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1733
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elif GURSOY ; Berrak MİZRAK SAHİN; Ece ERBUG & Joan Rosen BLOCH  
Health Science Students Attitudes about Women’s Gender-based Honor and Sexuality: A Cross-Sectional Study in Turkey
ss.4862-4871
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1756
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fevzi KARADEMİR  
Sözlüksel Anlambilim Açısından Göç (±) Kavramı
ss.4862-4871
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1729
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmed Mohammed BEDU  
Metadiscourse Markers İn Nigerian Newspapers Editorials: A Bond Between Text-Producers And Reading Community
ss.4886-4893
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1757
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Enver ŞAHAN & Hacı Ömer BEYDOĞAN  
Postmodernist Bir Yaklaşımla Çocuk Gelişimi Öğrencilerine Yönelik Estetik Farkındalık Uygulaması
ss.4894-4903
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1731
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Harun ARVAS  
Van’da Fal ve Falcılık Geleneği Üzerine Bir İnceleme
ss.4904-4913
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1740
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri