Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


44 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | Editördenİbrahim YERLİKAYA  
Öğretmen Adaylarının Öğrenciyi Tanıma Yeterliklerinin Belirlenmesi
ss.4914-4923
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1639
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdurrahman Yağmur TOPRAKLI  
Türkiye Mahkeme Yönetim Sistemine Uyumlu Adliye Tasarımı: Ordu Ek Adliyesi Örneği
ss.4924-4941
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1700
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abidin BOZDAĞ & Cavit YAVUZ  
Majıd Majıdı’nin Cennetin Rengi Filmindeki Çocuk Karakterlerin Sosyo-Kültürel Bağlamda İncelenmesi
ss.4942-4958
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1728
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Reyhan ŞAHİN  
Türkiye ve Fransa İlkokul Eğitim Sistemleri Karşılaştırması
ss.4959-4971
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1730
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emel ERBAŞLI & İ. Deren KORKMAZ  
Satıcı ve Tüketici Arasındaki İlişkinin Satıcının Kimlik Dönüşümü Üzerine Etkisi: İstanbul İli Semt Pazarları Örneği
ss.4972-4986
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1732
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çiğdem Belgin DİKMEN & Ferruh TORUK  
Amasya Yörgüç Paşa Külliyesi’nden Günümüze Ulaşamayan Yapıların Değerlendirilmesi
ss.4987-5008
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1738
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yavuz KALKAN ; Selim BOZDOĞAN & Sedat BENEK  
6360 Sayılı Kanunun Van İli Kırsal Alanının Gelişimine Etkisinin İncelenmesi
ss.5009-5027
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1745
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe Şebnem YOLCU & Tamer KAVURAN  
Semiotic Analysis Of Aesthetic Product Advertisements In Printed Media
ss.5028-5037
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1747
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayfer ÖZTÜRK ; Adem DOĞANER; Zeynep BAL & Esin GEÇKİL KOSKOCA  
Kanser ve Kanser Hastalarına Yönelik Damgalama Tutumlarının Değerlendirilmesi
ss.5038-5047
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1748
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mahpeyker YÖNSEL  
Üslup Oluşumunda Sanatçı Davranışlarını Etkileyen Durumlar
ss.5048-5063
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1749
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali ŞEN ; Murat TANIK & Efe SARIBAY  
Innovative And Creative Strategies In The Context Of Business TRIZ
ss.5064-5070
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1751
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özlem KARAKAYA ; Elif EROĞLU HALL & Nurdan SEVİM  
Pazarlama Perspektifinden Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmetlerinde Algılanan Hizmet Kalitesinin İyileştirilmesine Yönelik Bütüncül Bir Yaklaşım
ss.5071-5094
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1753
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayhan DİREK  
Yerel Seçimler Bağlamında Akçakoca’nın Siyasal Yapısı (1984-2019)
ss.5095-5106
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1759
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esin YÜCEL  
Turizm Sektöründe Örgütsel Adalet ve Sinizm
ss.5107-5115
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1761
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslınida ACAR & Cafer ARSLAN  
Lüks Kadın Çanta Markalarında Tasarım Analizleri
ss.5116-5135
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1762
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nahit YILMAZ  
Türk Şeker Sektörü İşletmelerinde Yenilikçilik ve Kurumsal Girişimcilik Temelli Büyüme
ss.5136-5152
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1765
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adem ÇELEBİ  
H. 1256 (M. 1840) – H. 1260 (M. 1844) Tarihli ve 03533 – 03534 Numaralı Kırşehir Nüfus Defterlerinde Mucur ve Hacıbektaş’ın Nüfusu Hakkında Bilgiler
ss.5153-5162
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1764
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ferah KEKLİK OKUL  
Antalya Turizm Sektörünün Porter’ın 5 Güç Analizi Çerçevesinde İncelenmesi
ss.5163-5176
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1766
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevilah YILDIZ  
Öğretmen Adaylarının Program Geliştirmeye İlişkin Bilişsel Farkındalık Algıları İle Eğitim Programı Okuryazarlıkları Arasındaki İlişki
ss.5177-5191
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1767
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Deniz MACİT ; R. Barış YEŞİLAY & Armağan MACİT  
Kadınların Ekonomik Hayata Katılımlarını Engelleyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme
ss.5192-5203
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1768
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ersin TİMUR & Burhan GÜNAY  
Petrol Fiyatları İle Pay Senedi Fiyatları Arasındaki İlişkinin Ekonometrik Analizi
ss.5204-5211
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1769
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Oğuz ŞENTÜRK  
Vakfiye Senedlerinde Tarikat Tekkeleri ve Tekkelere Yapılan Destekler
ss.5212-5226
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1770
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özgür EROĞLU & Serdar YÜKSEL  
Ecological Observations On Sphecidae Species Of Niğde Province
ss.5227-5231
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1772
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ncha Gabriel BUBU  
Descartes Foundationalism: An Answer To The Skeptics’ Or A Way Out?
ss.5232-5237
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1717
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bekir TAVAS  
Turkish Staff In New Public Administration Method
ss.5238-5245
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1558
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri