Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


45 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHülya KARAOĞLAN  
M.Ö.2. Bin’de ki Dokumacı Kadınlar (Arkeolojik Veriler Işığında)
ss.5246-5253
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1752
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yasin KARAKUŞ & İbrahim AYDIN  
Kur’ân-I Kerim’in Belâgat Yönü Ve İhlas Suresi’nin Belâgat Yönünden İncelenmesi
ss.5254-5259
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1771
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Farana KHALİGOVA  
Üniversite Öğrencilerinde Çocukluk Çağı Travmaları, Beden İmajı ve Benlik Saygısı Arasındakı İlişki
ss.5260-5273
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1746
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlknur ÇEVİK TEKİN & Tahir AKGEMCİ  
Çağrı Merkezi Çalışanlarının Duygusal Emek ve İşten Ayrılma Niyetlerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
ss.5274-5284
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1773
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özgür EROĞLU & Serdar YÜKSEL  
Cytogenetic Approach For Diagnosis Of Patients With Mental Retardation
ss.5285-5290
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1774
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şükrü NİŞANCI & Adnan KARATAŞ  
Yabancı Devletlerin ve Ayrılıkçı Unsurların Jön Türk Hareketi Üzerindeki Etkileri
ss.5291-5304
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1775
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mazhar DÜNDAR & Hayati AYDIN  
Allah'ın İnsanlara Olan Hitabı
ss.5305-5314
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1781
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

M. Kubilay AKMAN  
Sosyal Demokrasinin İdeolojik Açılımları Üzerine Değerlendirmeler
ss.5315-5321
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1782
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet YILDIRIM ; Mustafa CELIKTEN; Tymofyi DESYATOV & Yevgeny LODATKO  
The Analysis of Woman School Managers Problems in Terms of Management Processes Based on Certain Variables
ss.5322-5335
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1780
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muharrem TUNA ; Akyay UYGUR & Emine Zeynep ULUER  
Kriz Yönetiminde Otel İşletmesi Yöneticilerinin Bakış Açısı İncelemesi
ss.5336-5346
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1763
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim BOZKURT  
Mobbing Davranışlarının Çalışanların Verimlilik Algısına Etkisi ve Sosyo-Demografik Özelliklere Göre Karşılaştırılması (Hastane Örneği)
ss.5347-5364
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1750
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri