Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


46 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMelda ASLAN & Arzu ŞENER  
Money Attitude Among Older Consumer Effect On Consumer Decision Making And Life Satisfaction
ss.5365-5371
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1631
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Canan KEMİKSİZ & Sevilay YILDIZ  
6. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Senaryo Temelli Öğrenme Yönteminin Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi
ss.5372-5388
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1776
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ergün DEMİREL  
World Economy, Seaborne Trade And Posture Of Marıtıme Sector In The Next Decade
ss.5389-5407
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1783
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Derya DEMİR ERCAN & Hüseyin SELİMLER  
Yeni Kiralama Standardı TFRS 16'nın Finansal Tablolara Etkisi
ss.5408-5417
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1786
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI  
The Relationship Between The Bench Press Maximals And Shot Put Throws Of Selected Female Athletes Competing In The Turkish Athletics Super League
ss.5418-5422
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1784
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Altan DOĞAN ; Serdar BOZKURT & Ayşegül KARAEMİNOĞULLARI  
İş Kazalarının Dolaylı Maliyeti: Kaza Deneyiminin Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini Ve İşten Ayrılma Niyeti Açısından İncelenmesi
ss.5423-5434
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1785
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Celal Fatih TÜRE & Nijat AGHAAZİZOV  
Sovyet Dönemi Öncesi Azerbaycan'da Siyasal Yapı
ss.5435-5450
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1787
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mahmut GURBET  
Hadiste Sağlam Nüsha Oluşturma Çalışmaları
ss.5451-5470
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1788
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa ÇİNAR  
Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslimlerin Hukuki Durumu ve Tanzimat Sonrası Düzenlemeler
ss.5471-5484
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1789
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gonca YAYAN & Cihan İNAÇ  
Sabancı Müzesinde Açılan “Rus Avangardı. Sanat ve Tasarımla Geleceği Düşlemek” Sergisi ve Düşündürdükleri
ss.5485-5505
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1792
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Safiye AKGÜNEŞ & Şahide Güliz KOLBURAN  
14-18 Yaş Arası Ergenlerin Psikososyal Gelişim Dönemleri Kazanımları İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
ss.5506-5517
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1793
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Onur BALCI  
The Effect Of The Responsibility To Protect On Sovereignty
ss.5518-5531
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1794
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elvan ÖZTÜRK  
İnovasyonun Türkiye Muhasebe Standartlarındaki Yeri
ss.5532-5541
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1797
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mualla MURAT & Şeyma DOĞAN & Rumman Emine ÖNER  
“Afacanlar Sınıfı” Animasyon Filmi ve Kök Değerler
ss.5542-5563
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1798
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin DOĞAN  
Ebü’l-Berekât En-Nesefî’nin İmân ve Tevekkül Konusunda Kerrâmiyye’yi Tenkitleri (Eleştirel Bir Çözümleme)
ss.5564-5578
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1800
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İdris SÖYLEMEZ  
Kur’ân Sûrelerinin İsmini İhtiva Eden Manzûm Bir Örnek: 16. Yüzyıl Şairlerinden Rumelili Bir Şair Mücellî ve Süveri’l-Kur’an Manzûmesi
ss.5579-5587
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1801
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin DOĞRAMACIOĞLU  
Hâkimiyet-i Milliye’de Hilâl-i Ahmer ve Sosyal Yardımlar
ss.5588-5593
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1779
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İdil İPEK  
Toplumsal Belleğin Yeniden İnşası: Yazılı Basında 27 Mayıs'ı Hatırlatma ve Unutturma
ss.5594-5607
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1777
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bilge KONAL  
Lise, Üniversite ve Öğretmen Gruplarındaki Narsisizm Eğilimleri İle Yatay/Dikey Bireycilik-Toplulukçuluk, Benlik Saygısı ve Duygu Gereksinimi Arasındaki İlişkiler
ss.5608-5631
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1803
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yeliz YEŞİL & Bülent ARPAT  
Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün Dezavantajlı Gruplara Yönelik Faaliyetlerinin İncelenmesi
ss.5632-5641
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1805
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emre BİRİNCİ  
People About "Picture In Our Heads": Stereotype
ss.5642-5648
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1795
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülsüm GÜRLER HAZMAN  
The Elements That Influencing Tax Performance In Turkey
ss.5649-5655
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1609
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Güray ALPAR  
Milattan Önceki Uygarlıkların Oluşumuna Antropolojik Yaklaşım
ss.5656-5665
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1828
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine Vasfiye KORKMAZ ; Yaşar KORKMAZ & Bahattin GÖZÜBENLİ  
Demir Çelik Sektöründeki Uluslararası İşletmelerin Lojistik Kullanım Durumları, Hatay Örneği
ss.5666-5673
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1806
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdem ATEŞAĞAOĞLU & Aylin ARMAĞAN  
Turkey’s Reservations On Multilateral Convention To Implement Tax Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion And Profit Shifting (“Multilateral Instrument” Or “MLI”)
ss.5674-5682
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1825
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri