Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


47 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHasan Faruk USLU  
Popülist Zamanların Sürekli Kampanya Sürecinde Anket Siyaseti: Recep Tayyip Erdoğan Örneği
ss.5683-5693
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1778
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

E. Nihan CİCİ KARABOĞA & Mustafa KOCAOĞLU  
Siyasal Pazarlama Perspektifinde Yerel Seçimlerde Kadın Görünürlüğü ve Temsiliyeti Üzerine Betimleyici Bir Analiz
ss.5694-5706
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1799
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Raziye AKSU ÖZKAN  
Anonim Şirkette Finansal Tablolar İle Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Arasındaki İlişki Nedir?
ss.5707-5716
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1810
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özgül YALÇIN ; Gülfer BEKTAŞ; Özgür ÇATAR & Zehra ANTEP  
Evaluation Of Corporate Image Perception From The Point Of View Of The Patients And Employees: A Study In A Private Healthcare Sector In Turkey
ss.5717-5728
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1818
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet BÜYÜKŞALVARCI & Emel ÇINARLI  
Konya'da Yer Alan Restoranlardaki Yeşil Uygulamaların Değerlendirilmesi
ss.5729-5739
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1808
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ceylan SÜLÜ AKGÜL & Fethi GÜNGÖR  
Çocuk Koruma Sistemindeki Sıcak Yuva: Türkiye’de Koruyucu Aile Modeli
ss.5740-5748
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1804
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

TAVAKKILZHON SOBIRZHANOV -  
Rusya’nın Soğuk Savaş Sonrası Orta Asya’da Kültür Politikaları Üzerinden Hegemonya Kurma Çabaları
ss.5749-5763
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1703
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Eren AKMAN & Ramazan Özgür ÇATAR  
The Flow Experience Of The Nurses And Its Relation To Subjective Well-Being: A Study Among Nurses In A Public And Private Hospital
ss.5764-5771
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1813
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sinem ULUTÜRK  
11 – 18 Yaş Arası Boşanmış Aile Çocuklarının ve Boşanmamış Aile Çocuklarının Ebeveyn Yabancılaştırma Sendromu ve Davranış Sorunlarının Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
ss.5772-5785
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1814
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hicret Zeynep SOFUOĞLU & Selda GÜZEL  
Ayakkabı Sektörü İçin Çalışan Tasarımcıların Tasarım İle İlgili Görüşleri ve Süreç Yönetimleri
ss.5786-5805
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1815
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bülent AKKUŞ & Yeliz YAZAN KOÇ  
The Problematic Of Theory-Practice In Historical Evolution Of Turkish Foreign Policy
ss.5806-5819
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1816
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Habip AKYÜZ  
Enflasyon Oranı, İşsizlik Oranı ve Petrol Fiyatlarının Birbiri Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
ss.5820-5834
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1820
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Derya KÖSE & Şahide Güliz KOLBURAN  
Anne Baba Tutumlarının, Çocukta Benlik Saygısı ve Empati Gelişimi ile İlişkisinin İncelenmesi
ss.5835-5843
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1821
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Girayalp KARAKUŞ  
Türk Dış Politikası’nda Soğuk Savaş Algılaması ve ABD İle İlişkiler (1950-1960)
ss.5844-5851
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1791
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Ali ÖZDEMİR & Enes Ertan KULAKSIZ  
Devrek (Zonguldak/Türkiye) Heyelanı
ss.5852-5864
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1827
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çiğdem OKÇU ÇUBUKÇU & Mehmet ACET  
Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Zihinsel Engelli Bireylerde Sporun Etkilerine Yönelik Farkındalık Düzeyinin İncelenmesi
ss.5865- 5871
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1822
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep YAMAÇ ERDOĞAN & Burhanettin ZENGİN  
Otel İşletmelerinde Psikografik Pazar Bölümlendirme Faaliyetlerinin Sonuçlarına Yönelik Bir İnceleme
ss.5872-5878
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1829
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Osman ORAL  
Mâtürîdî’de İmân Ahlâkı Takvâ’nın Psiko Sosyal İşlevi
ss.5879-5891
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1831
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslı GÖRÜGÜLÜ ARI & Kevser ARSLAN  
Çoklu Yazma Etkinliklerinin Kullanılmasının Öğrencilerin Enerji Okuryazarlıkları Üzerine Etkisi
ss.5892-5907
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1832
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aybala LALE  
İran'ın Beluç Sorunu
ss.5908-5917
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1834
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasbiye DİZMAN  
Geçmişten Günümüze Pazarlamada Yaşanan Değişimler Üzerine Bir Araştırma
ss.5918-5929
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1835
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

H. Seçil FETTAHLIOĞLU ; Cansu BİRİN ATILGAN & Çetin ÇİLDİR  
Organik Ürünlere Karşı Tüketicilerin Fiyat Duyarlılığı ve Demografik Faktörler Açısından İncelenmesi
ss.5930-5939
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1562
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Günel PASHAYEVA  
Historical Development Of The Cases Of The Noun In The Azerbaijani Language
ss.5940-5944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1677
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Birgül ALICI  
Movie Watching Culture Changing By The New Media And Children
ss.5945-5959
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1855
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özgür AYDIN  
Devletin Şiddet Tekeli Bakımından Anayasa Mahkemesinin 19/02/2019 Tarihli Kararının İncelenmesi
ss.5960-5968
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1850
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri