Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


48 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenAnıl Ertok ATMACA & Gencer COŞKUN  
Zihinsel Engelli Çocukların Eğitimi ve Eğitimde Karşılaşılan Zorluklar
ss.5969-5977
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1833
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Behlül ERSOY ; Mehmet KAYGUSUZ & Tunga BOZDOĞAN  
Katılım Sigortacılığı Faaliyetinde Bulunan Hayat ve Emeklilik Sigorta Şirketlerinin Finansal Performanslarının Topsis Yöntemiyle Değerlendirilmesi
ss.5978-5985
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1843
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Belgin BAHAR & Recep MİNGA  
The Impacts Of Ethical Leadership On The Employee Psychological Well-Being: The Mediating Role Of Interactional Justice
ss.5986-5997
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1842
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülşen ALTINTAŞ ; Öznur BAYKAN; Fisun KÖSE; Sevilay ÖZKES & Resul ATİLLA  
A Metaphorical Look into the Concept of “guidance teacher in communication” in Maslow’s Hierarchy of Needs
ss.5998-6012
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1836
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bekir TAVAS  
Services In Municipalities Within The Framework Of New Public Administration
ss.6013-6021
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1851
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

E.Seda KOÇ  
İlkokul Öğretim Programlarının Atatürkçülük ile İlgili Konu ve Kazanımlar Açısından Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
ss.6022-6031
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1841
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmet OSMANOĞLU  
Kabûlî Mustafa Efendi Türbesi Koruma ve Yenileme Projesi
ss.6032-6045
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1840
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nurullah AGİTOĞLU  
Şâfiî Usûlcülerin Muhtelefun Fîh Olan Rivayetleri Tercih ve Yorumlama Gerekçeleri: Ebû İshâk Eş-Şîrâzî Örneği
ss.6046-6052
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1845
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cansev KARAKUŞ  
Okul Öncesi Eğitim Programı Kazanımlarında Düşünme Becerilerinin Yeri
ss.6053-6061
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1839
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elif Nur PELİTLİ & Adem BAYAR  
Öğretmen Adaylarının Yapılandırmacı Öğrenme Kuramı Eğitim Bilimcileri Hakkındaki Metaforik Algıları
ss.6062-6073
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1824
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çağrı ERDOĞAN & Said KINGIR  
Turistik Deneyimlerin Bilişsel Edinim Bağlamında Değerlendirilmesi
ss.6074-6084
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1830
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlyas PÜR  
Niyâzî-İ Mısrî’nin İnsan Anlayışı
ss.6085-6090
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1846
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şeyma TERZİ & Salih Börteçine AVCİ  
Eğitim Kurumlarında Örgütsel Etik Kültür Ve Örgütsel Yenilik Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi: Erzurum İli Örneği
ss.6091-6099
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1847
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökhan TİBİLLİ & Arzu ŞENER  
Tüketici Hakem Heyeti Uygulamasında Tüketici Hakem Heyeti Çalışanları Açısından Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi
ss.6100-6113
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1849
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Durdu Mehmet BİÇKES ; Celal YILMAZ & Bilal ERDEM  
Psikolojik Sahiplenme İle Müşteri Odaklıdavranışlar Arasındaki İlişkide Örgüt Temelli Özsaygının Aracılık Etkisi
ss.6114-6126
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1802
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çağatay SARP  
Uluslararası Göçlerin Dönüşümüne Dair Bir Değerlendirme
ss.6127-6133
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1879
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cem KAHYA  
Stay Or Quit: The Role Of Psychological Contract On Turnover Intentions
ss.6134-6141
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1878
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri