Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


49 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMelike DOĞAN ŞEN  
The Role of Animation Cartoons in Value Education: Ice Age Example
ss.6142-6153
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1754
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Salih YEŞİL & Zeliha Fatma YILMAZ  
Örgütsel Özdeşleşmenin Sosyal Kaytarmaya ve Sanal Kaytarmaya Etkisi Üzerine Bir Alan Çalışması
ss.6154-6168
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1812
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yunus Emre TANSÜ & Baran GÜVENÇ  
A Brief Overview Of The Era Of The Chagatai Khan Tarmashirin
ss.6169-6173
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1848
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Berke DEMİRAL & Levent GELİBOLU  
Turistik Destinasyon Olarak Kars’ın Tercih Edilmesinde Sosyal Medya Paylaşımlarının Motivatör Etkisi: Doğu Ekspresi Örneği
ss.6174-6187
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1853
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dolunay ŞENOL & Aşkın TAŞTAN  
Kırıkkale’nin Sığınmacı Kadınlarının Dilinden Sığınmacı Kadın Olmak: Sosyolojik Bir Değerlendirme
ss.6188-6207
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1856
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep Müjde SAKAR  
Türkiye’de Uyuşturucu Madde Kaçakçılığına Karşı Uygulanan Güvenlik Politikaları ve Ekonomiye Etkileri
ss.6208-6226
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1865
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Salih MERCAN  
Sancak Yönetiminden Vilayet Yönetimine Van’ın İhtiyaç ve Talepleri
ss.6227-6237
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1862
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Neşide YILDIRIM  
Kültürel Yakınlaşmada Dil Pekiştirme Programlarının Rolü (Türkiye Kırgızistan Örneği)
ss.6238-6249
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1859
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevda KATITAŞ  
Karma Yöntem Araştırmalarına Bütüncül Bir Bakış
ss.6250-6260
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1858
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Ünsal MEMİŞ  
Denetçi Bağımsızlığı ve Rotasyon
ss.6261-6269
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1867
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esra DEMİR ÖZTÜRK & Furkan ATMACA  
Sosyal Hizmet Çalışanlarının Çocuk İhmal ve İstismarına Yönelik Metaforik Algıları
ss.6270-6277
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1869
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa DİĞLER & Mustafa Cevat ATALAY  
William De Koning Resimlerinde Kadın Figürlerinin Betimlenmesi
ss.6278-6284
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1871
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Osman ORAL  
Mâtürîdî’de Adâlet’in Psiko Sosyal İşlevi
ss.6285-6300
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1872
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Refik NAS & Hanım İDE  
Küreselleşme, Tüketim ve Tüketim Toplumunda Avm’lerin Önemi
ss.6301-6313
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1817
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ferhat AĞÇAY  
Üçüncü Nesil Üniversiteler
ss.6314-6322
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1898
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özgür ILGIN  
Sermaye Azaltımı Kavramı, Etkileri ve Vergisel Boyutu
ss.6323-6331
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1790
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömer NECATİ  
Abdurrahmân Hâlis Kerkûkî’nin En Meşhûr Halîfesi Şeyh Osman Avnî Rûhâvî (V.1300/1883)
ss.6332-6364
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1823
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burcu KILINÇ SAVRUL & Onur YAĞIŞ  
Dış Ticaretin Ekonomik Özgürlükler Üzerindeki Etkileri: E-7 Ülkeleri İçin Panel Veri Analizi
ss.6365-6375
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1875
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömür ALYAKUT  
Yemek Kültürü Konusunda Yayınlanan Tezlerin Bibliyometrik Profili
ss.6376-6389
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1877
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aybala LALE & Melek KAYMAZ MERT  
Türk Sivil Toplumunun Tarihi Gelişimi: Osmanlı Devleti’nden Cumhuriyet’e Mukayeseli Bir Analiz (1839-1950)
ss.6390-6399
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1882
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zafer YILDIRIM  
Osmanlı’da İnşaat İşleriyle Uğraşan Esnafın Özellikleri, XVIII. Yüzyılda Konya İle İlgili Bazı Tespitler
ss.6400-6408
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1929
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elif Engin BÜYÜKÜNAL GÖYÇEK ; Ayşin KAPLAN SAYI ; Aylin SÖZER ÇAPAN & Engin EKER  
Sosyal Duygusal Gelişim Programının Üstün Zekalı Çocukların Sosyal ve Duygusal Becerilerine Etkisi
ss.6409-6421
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1916
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Alper SAYIN & Mehmet KÖSE  
Yeşil Tedarik Zinciri Uygulamalarının İşletme Performansı ve Rekabet Edebilirliğe Etkisi - İmalat Sanayisinde Bir Firma Analizi Ve Uygulaması
ss.6422-6434
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1854
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet BEKTAŞ  
Mustafa Ersen Erkal’ın Türk Toplumunu Zayıflatan Olgular Olarak Küreselleşme, Avrupa Birliği Ve Çok Kültürlülüğe Yönelik Görüşleri
ss.6435-6447
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1864
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ethem Ali DÖLEK & Azize Serap TUNÇER  
Suriyeli Sığınmacıların Kentsel Uyumu: Kırşehir Örneği
ss.6448-6464
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1923
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökhan BAK ; Alparslan BAK & Murat İŞİLDAK  
15-18 Yaş Aralığındaki Çocukların Müzik Kavramı Üzerine Algılarının Metaforik Bir Analizi
ss.6465-6474
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1925
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri