Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


56 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHande BOLU SERT & Ali Ertuğrul KÜPELİ  
5. Artankara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı Ziyaretçi Profillerinin ve Motivasyonlarının Belirlenmesi
ss.458-467
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2066
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şahinde AKKKAYA & Rıfat ŞAHİNER  
Öznenin Deneyimsel Konumları Bağlamında Francesca Woodman
ss.468-479
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2073
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zafer BAL  
Fen Öğretmenlerinin Teknolojik Pedagojik Alan Bilgilerinin Yordayıcıları: Tutumlar, Öz-Yeterlik İnançları, Kariyer Geliştirme Arzuları
ss.480-509
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2090
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Asiye ÇELENLİOĞLU  
Modern Mısır Edebiyatı ve Mısır Romanı
ss.510-517
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2068
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Girayalp KARAKUŞ  
Cia Of The National Struggle: Felah Group (1920-1923)
ss.518-525
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2139
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zafer KOCA  
Bir Siyasi Denetim Aracı Olarak Soru Önergeleri ve İşlevselliği Üzerine Düşünceler
ss.526-534
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2094
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Ali PINAR & Güldem DÖNEL AKGÜL  
Medya Destekli Güncel Biyoloji Konularının Öğretimi Hakkında Öğretmen Adaylarının Görüşleri
ss.535-546
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2095
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe Nur YÜKSEL  
Nitel Bir Araştırma Tekniği Olarak: Görüşme
ss.547-552
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2099
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seher UÇKUN & C.Gazi UÇKUN  
Panoptikon Organizasyonlar: Denetim ve Gözetim Aracı Mıdır?
ss.553-557
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2113
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep BAKİ  
Sosyal Sermaye Hakkında Doğru Bilindiği Sanılan Yanlışlar
ss.558-566
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2126
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yusuf GÖRGÜLÜ  
Qasım Soleımani Suikastının İran Basınında Yansımaları Ve Düşman Sunumu (İran İslam Cumhuriyeti Mehrnews Ve Keyhan Gazetesi Örneği)
ss.567-577
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2135
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatma ÜNSAL KOLUKIRIK & Hande KILIÇARSLAN  
Hacı Bayram Camii Kaligrafik Süslemeleri
ss.578-586
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2098
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zeynep Mehlika ULUÇAM KIRBAĞ  
Mimari Figürlerdeki Ayak ve Ayak Giyim Tasvirleri Üzerine Bir Deneme (Akdamar Kilisesi Örneği)
ss.587-601
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2100
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Meltem ÖKDEM  
Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Becerileri, Derse Katılımı ve Motivasyon Düzeyi Arasındaki İlişki
ss.602-615
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2102
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Leyla ŞENOL  
The Importance Of Strategic Management In Business
ss.616-623
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2063
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Suvat PARİN  
Kadın İntiharları Üzerine Bir Araştırma: Van Örneği
ss.624-633
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2144
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yasin SOYLU & Lütfi ATAY  
Muhafazakârlık Ve Kültürel Açıklığın Helal Turizmde Kariyer Yapma İsteği Üzerine Etkisi
ss.634-643
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2091
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kibele Kıvılcım ÇİFTÇİ  
Kanun Metotlarında Yer Alan Örnek Eserlerin İncelenmesi
ss.644-656
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2105
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mücahit ÇİTİL & Abdülkadir BARUT  
The Relationship Between Labor Productivity And Exchange Rate: A Panel Data Analysis
ss.657-669
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2107
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emre KÜÇÜKGÖK & H. Serdar ÇAKIRER  
Ud Eğitiminde Kullanılan Yayınlanmış Metodların Düzeyleri Bakımından İncelenmesi
ss.670-683
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2149
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Büşra EYÜPREİSOĞLU  
Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Göç Sürecinde “Kadın”
ss.684-692
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2114
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Emrah TAYYAR & Filiz ERYILMAZ  
An Analysis Of Constitutional Changes In Turkey Between 2007 And 2017 In Terms Of Political Business Cycle Theories
ss.693-703
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2134
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz YÖRÜK ÇEVİK & Şerife DURNA  
Environmental Awareness In Efl Text Books From Ecocritical Perspective
ss.704-710
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2081
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gamze ASLAN & Şakir BERBER  
Türkiye, Finlandiya ve Singapur’un Ortaöğretime Geçiş Sistemlerinin Karşılaştırılması
ss.711-717
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2137
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdal ALANCIOĞLU Seyit Ali MİÇOOĞULLARI  
Türkiye’de Vergi Geliri İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Ampirik Bir Araştırma
ss.718-728
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2115
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri