Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


58 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMehmet YAPICI & Gülbin ZEREN NALİNCİ  
2018 İlkokul Görsel Sanatlar Dersi Kazanımlarının Hiyerarşik Tutarlılığına İlişkin Değerlendirme
ss.970-976
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2169
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gonca Hülya YAYAN & Ruken ÇERİMLİ  
Berna Türemen’in Gözüyle Köyden Kente Anadolu Kadını
ss.977-989
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2138
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erol KOÇOĞLU & Büşra BULUT  
Öğretmen Adaylarının Bazı Değişkenler Bakımından Medeniyet Kavramına İlişkin Algıları
ss.990-999
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2153
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali EROL  
Şiire Yansıyan Santimantalist Tavır (Abdulla Şaik Örneği)
ss.1000-1006
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1906
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hacı ÇOBAN  
Sivas’ta Kimmer- İskit İz ve Etkileri
ss.1007-1014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2163
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muhsin YANAR  
Fake News in The Age Of Post-Truth
ss.1015-1025
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2048
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nuran COŞKUN & Elif GÜRSOY  
Üniversite Gençlerinin Cinsel Sağlık Arama Davranışını Etkileyen Faktörler: Bir Tanımlayıcı Çalışma
ss.1026-1036
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2106
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslıhan TIRNAKÇI  
Kırsal Yerleşimlerde Geleneksel Kırsal Kültürel Peyzaj Özellikleri
ss.1037-1049
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2110
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülay TAMER  
Dünya’da ve Türkiye’de Yönetimde Kadının Rolü
ss.1050-1061
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2205
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selçuk BUYRUKOĞLU & Serkan TEKKAHVECİ  
Yargı Kararları Özelinde Türk Vergi Mevzuatında Yeniden Değerleme
ss.1062-1069
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2214
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fahrettin GEÇEN & Serdal YERLİ  
Henri Matisse’nin Eserlerinde Üç Boyut ve Perspektifi Ele Alış Biçimi
ss.1070-1077
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2206
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin DİNGİL  
Cemil Meriç ve Fikir Dünyası
ss.1078-1090
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2209
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan ALGÜL & Eyyüp YILDIZ  
İslam Hukukuna Göre Zimmiler ve Hukuki Uygulamları (1627 Tarihli Harput Şer'iyye Sicili Örneği)
ss.1091-1100
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2166
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa YILMAZ ; Büşra MADENCİ & Mustafa YILMAZ  
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Konya İli Gastronomi Turizminin Swot Analizi ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler
ss.1101-1108
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2152
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Vehbi BAYHAN -  
Düşünümselliğin Sosyolojisi Sosyolojinin Düşünümselliği: Metodolojik Bireycilikten İlişkiselliğe
ss.1109-1120
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2175
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kaan AYAR  
Postmodern Görüşün Öncüleri Ve Tarih İlmi Hakkındaki Yorumları
ss.1121-1132
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2159
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet KURT  
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartlarının (BOBİ FRS) Büyük ve Orta Boy İşletmelere Uygunluğu Üzerine Bir Araştırma
ss.1133-1141
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2181
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sultan BİRGÜL & Onur YILMAZ  
Çin’in Orta Asya’da Yumuşak Gücü
ss.1142-1150
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2196
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülçin SAĞIR KESKİN  
İran Öğrenci Hareketleri ve 1979 Devrimi
ss.1151-1160
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2189
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Melek SARI GÜVEN  
19. YÜZYILDAN BİR İNGİLİZ CASUSUNUN KİMLİĞİ VE FAALİYETLERİ: HABİB ANTHONY SALMONE
ss.1161-1167
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2186
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ceren AVCİL  
Türkiye-İran Dış Ticaret İlişkilerine Teorik Bir Bakış
ss.1168-1177
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2216
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Qasım QURBANOV  
İnsan İhtiyaçaları Teorisinin Perspektifinde Ermenistan – Azerbaycan: Karabağ Sorunu
ss.1178-1188
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2142
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Umut GÜL  
Fantastik Sinemada Yabancılaşma: "Sen Aydınlatırsın Geceyi" Filmine Dair Bir İnceleme
ss.1189-1197
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2145
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emel DEMİR ASKEROĞLU  
Pazarlama Yönlü Halkla İlişkilerde Ürün Yerleştirme: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma
ss.1198-1206
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2162
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hale Eda AKDURU  
Türk Kamu Personelinde Atalet Üzerine Bir Alan Araştırması
ss.1207-1217
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2165
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri