Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


60 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat DURMUŞ & Veysel OKÇU  
Okul Müdürlerinin Vizyoner Liderlik Yeterliklerine İlişkin Öğretmen Algıları
ss.1399-1410
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2229
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe Derya KAHRAMAN  
Evaluation Of Newspaper Design Applications Made Within The Desktop Publishing Course Based On The Views Of Graphic Design Department Students
ss.1411-1418
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2253
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cemil Cahit YEŞİLBURSA & Kadir Can ERBUDAK  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Modüler Öğretim Yaklaşımına Yönelik Görüşleri
ss.1419-1430
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2261
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan ULUKAN ; Yunus ŞAHİNLER & Mahmut ULUKAN  
Futbolcuların Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi: Ankara Örneği
ss.1431-1444
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2263
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah YILDIRMAZ  
Eylemciliğe Bir Cevap Olarak Halkla İlişkiler
ss.1445-1452
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2225
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali ÇİFTÇİ ; M. Nuri URAL & Alaaddin VURAL  
Baz Metallerin Dünya Siyasi Tarihindeki Önemli Olaylarla Bağlantısının Retrospektif Literatür Taraması Yöntemi İle Araştırılması
ss.1453-1461
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2240
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serap KURTAR & Nigâr ÜNLÜSOY DİNÇER  
Türkiye’de Mastektomi Sonrası Hemşirelik Bakımı: Literatür İncelemesi
ss.1462-1470
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2228
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esra ÜÇARKUŞ & Cemil Cahit YEŞİLBURSA  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Öz-Yeterliklerinin İncelenmesi
ss.1471-1480
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2273
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Oğuz Levent KURNAZ  
Büyük Selçuklular Döneminde Horasan Ve Sultan Sencer
ss.1481-1489
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2227
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Anıl Kaan UÇAR  
Bir Gazetecilik İdeolojisi ve Kültürü Olarak Objektiflik: Eleştiriler ve Alternatifler
ss.1490-1498
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2264
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali Ulvi ÖZBEY  
East-West Paradigms and The Middle East Imagination In Bernard Lewis Thought
ss.1499-1506
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2271
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim BOZACI  
A Field Research on the Factors Affecting Organ Donation Intention in Kırıkale
ss.1507-1515
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2267
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Can GÜLDÜREN ; Hafize KESER & Erinç ERÇAĞ  
Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Bilgi Güvenliği Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi
ss.1516-1527
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2268
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nihat ÖZGÜLER  
Mülteci Öğrencilerin Eğitimi, Öğretmen Yeterliliği ve Entegrasyon Çalışmaları
ss.1528-1536
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2274
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Engin BÖLÜKMEŞE & Hülya Eldem AYDOĞAN  
Hermann Hesse’nin Siddhartha İle Ernest Hemıngway’in Yaşlı Adam Ve Deniz Eserlerine Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
ss.1537-1545
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2269
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esra TEKE & Selahattin AVŞAROĞLU  
Çocuk ve Yas: Bir Olgu Sunumu
ss.1546-1552
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2270
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seda ARSLAN  
Yeni İlköğretim Matematik Dersi Öğretim Programının Gerçekleşmesine İlişkin Öğretmen Görüşleri
ss.1553-1562
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2272
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice ŞİMŞEK  
Otel İşletmelerindeki Muhasebe Çalışanlarının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sinizm Düzeyleri Arasındaki İlişki: Kemer Örneği
ss.1563-1576
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2255
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet ŞAHİN  
Bir Mektup Türü Olarak Hasan Basri Çantay’ın Hatibzade Mehmet Refet Efendi İle Mektuplaşması
ss.1577-1594
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2257
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali PULAT & Mustafa ÇİÇEK  
Abdurrahim Karakoç’un Hasan'a Mektuplar Şiir Kitabında Hiciv
ss.1595-1615
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2245
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aziz ŞEKER  
Siyaset ve Toplumsal Yapı Etkileşiminin Sosyolojik Dinamiğini Sosyal Refah Ve “Haklar” Açısından Değerlendirmek
ss.1616-1626
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2178
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özcan YILDIZ  
Olay Yeri İzlerinin Parmak İzi Bölgesine Göre Parmak İzi Sistem Tespit Performanslarının Karşılaştırılması
ss.1627-1631
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2210
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Deniz KÜRŞAD & Serkan VURAL  
Kamusal Alanda Tipografinin Üç Boyutlu İfade Alanları
ss.1632-1645
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2231
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet KANDEMİR & Tahsin İLHAN  
The Investigation Of The Therapeutic Alliance In Terms Of Psychological Counselors
ss.1646-1657
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2239
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şükriye Pınar ÖZYALVAÇ & Ali Naci ÖZYALVAÇ  
18. yüzyıl Osmanlı Üst Sınıf Konutlarında Mabeyn Odaları
ss.1658-1671
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2241
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri