Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


61 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSelim GÜNDÜZ & Hüseyin ATAŞ  
Delphi Yöntemi İle Eğitimde Dijital Dönüşümün Etkilerinin Tartışılması
ss.1672-1684
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2246
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hicran Hanım HALAÇ & Hilal DAĞLI  
Tarihi Yapılarda Cephecilik Uygulamaları İçin Tipoloji Denemesi
ss.1685-1694
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2222
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa KONUK & Derya KONUK  
Silifke- Sarıaydın Yerleşkesinde Bulunan Çuval Dokumalardaki Motif Analizleri
ss.1695-1703
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2242
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burcu KILINÇ SAVRUL & Nurcan UZUNCA  
Türkiye’de Pasif İşgücü Piyasası Politikası Kapsamında Uygulanan İşsizlik Ödeneğinin İşsizliğe Etkileri: Zaman Serisi Analizi
ss.1704-1717
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2254
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yunus KARA  
Is Queer Social Work Possible?
ss.1718-1723
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2278
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burcu BÖCEKLER  
Kırılgan, Gizli ve Sihirli: Dagerotip Portreler
ss.1724-1743
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2280
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslıhan ERTUĞRUL & Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU  
Dünya’nın Hareketleri Konusunun Öğretiminde Tahmin-Gözlem-Açıklama Yönteminin Etkililiği
ss.1744-1757
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2287
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ruhi ÇAY & Gonca YAYAN  
Performans Sanatı Üzerinden Kadın Figürünün Toplumdaki Konumuna Bir Bakış
ss.1758-1771
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2290
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe IŞIK ÖNER & Hatice VATANSEVER BAYRAKTAR  
İlkokul Öğrencilerinin Temel Demokratik Değerlere İlişkin Algılarının İncelenmesi
ss.1772-1780
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2291
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Merve FINDIK & Aysun TÜRE  
Job Satisfaction in Nursing
ss.1781-1790
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2282
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aykut KARAKUŞ  
2001 Makedonya İç Çatışmasında Savaş Hukuku İhlalleri
ss.1791-1802
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2283
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nursen GEYİK DEĞERLİ  
Modada Zamansız Yaratıcılık Örneği: Roberto Capucci
ss.1804-1820
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2284
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
İskandinav Ülkeleri Başkentlerinin Yaşam Kalitesi Performanslarının Analizi
ss.1821-1832
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2286
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Damla TEZEL YALKUT  
Bir ‘Kendin Yap Modeli’ Olarak Selfie: İnstagram ve Sanat Sorunsalı Üzerine
ss.1833-1839
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2293
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet DEMİR ; Muhammed Said ALICI & Nazik KARADAĞ  
Öğrencilerin Muhasebe Meslek Etiği Algısı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İİBF Örneği
ss.1840-1851
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2298
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esra Nur ÜSTÜNER & Akyay UYGUR  
Küresel Çapta Girişimler: Unicorn Şirketler
ss.1852-1861
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2294
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aykut EKİYOR & Nazmiye EKİNCİ  
Bireysel Kültür Pazarlama Etiği İlişkisi: Sağlık Yönetimi Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama
ss.1862-1872
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2300
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ozan ESMER ; Kumru ESMER & Fatih KILIÇ  
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük İdari Kadrosunda Çalışanların Spor Yapma Alışkanlıklarının İncelenmesi
ss.1873-1878
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2295
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice YALÇIN ; Emine ERKOÇ & Zehra Betül ŞİŞMAN  
Tek Ebeveynli Ailede Yaşayan Ergenlerin Psikososyal Sorunlarının İncelenmesi
ss.1879-1887
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2296
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seyit Mehmet BUÇUKOĞLU  
Doğa, İnsan ve Sanat Birlikteliği
ss.1888-1892
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2297
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa TENEKECİ  
Ortaokul Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin İkna Ediciliğinin İncelenmesi
ss.1893-1902
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2299
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Naci ÖZSOY  
David Samuel Margoliouth’un Hayatı Eserleri ve Arap Şiirine Bakışı
ss.1903-1914
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2060
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Naim ÇETİNTÜRK  
The Concept And Strategy Of “Overmarketing” In The Digital Communication Era
ss.1915-1921
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2121
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuba ÇELEBİ  
H.1256 – (M.1840) Tarihli 02097 Numaralı Kırşehir Nüfus Defterinin İncelenmesi
ss.1922-1930
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2223
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri