Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


62 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenSerap SARIBAŞ  
Tiyatro ve Veba: Albert Camus’ nün “Veba” Romanıyla, Antonin Artaud’nun Tiyatro ve İkizi Eserinin Metafiziksel Başkaldırı ve Dirimsel Öz Açısından Değerlendirilmesi
ss.1931-1943
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2320
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe ŞAHİN ; Özlem OVAYOLU & Nimet OVAYOLU  
Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Alan Diyabetik veya Hipertansif Hastalara Hemşire Tarafından Verilen Eğitimin Bazı Parametrelere ve Yaşam Kalitesine Etkisi
ss.1944-1955
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2322
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Halil ŞENGÜL & Arzu BULUT  
Tıbbi Güvensizlik Ölçeği ve Doktora Güven Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması
ss.1956-1964
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2323
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Leman İNCEDERE  
Kruvaziyer Turizmde McDonaldlaşma ve Disneylandlaşma
ss.1965-1972
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2324
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fadime DİLBER  
Siyasal Katılımda Siyasi Partilerin Amblem, Logo, Bayrak Ve İsimlerinin Oy Verme Davranışı Üzerindeki Etkilerine Yönelik Seçmen Algıları: Karaman İli Seçmenleri
ss.1973-1987
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2325
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esma YILDIZ ; Gülümser GÜLTEKİN AKDUMAN & Merve ŞEPİTCİ SARIBAŞ  
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Yaşam Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Siverek İlçesi Örneği)
ss.1988-1999
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2303
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burcu ÖZBEK & Nilgün SOFUOĞLU KILIÇ  
Çocuk Öznelerin Youtube ve Youtuberlık Algısı (Aydın İli Örneği)
ss.2000-2012
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2304
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özlem OVAYOLU & Nimet OVAYOLU  
Hemşirelikte Teori İle Uygulama Arasındaki Boşluk: Akademisyen Hemşire Gözüyle
ss.2013-2020
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2289
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sevcan ŞENKALOĞLU  
Moda Dergi Kapaklarında Kadının Beden Temsili Üzerine Bir İnceleme; Elle Ve Aysha Dergileri Kapak Örneği
ss.2021-2030
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2215
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Müberra Çakmak ÇELİK & Cengiz GÜL  
Türkiye’de Hükümet Sistemi Dönüşümünün Gerekleri ve Potansiyel Risklerine Anayasal Bir Yaklaşım
ss.2031-2048
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2338
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dönüş SARITAŞ & Levent BAYRAKTAR  
Çağın Vebası: Dejenere Olmuş Tüketim Kültürü, Ivan Illich Örneği
ss.2049-2058
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2292
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Meriç Kılınç & Melis YILDIZVİRAN  
Bir Kültür Endüstrisi Fenomeni Olarak “Çocuklar Duymasın” Dizisi
ss.2059-2067
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2221
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nigusu Adem YİMER & Philipp O. AMOUR  
Madaha Djalelo: A Pustule On The Negotiation Of The Anglo-Franco-Ethiopian (Somaliland) Boundary Tri-Junction, 1933-1934
ss.2068-2079
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2180
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zübeyir BÜTÜNER  
Alman Seyyah Andreas David Mordtmann ve Yörükler
ss.2080-2085
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2281
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dervis ERGUN  
Modernizm Problemi
ss.2086-2094
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2301
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Betül KATOK  
Cumhuriyet Dönemi Sigara Tescilleri(1923-1936)
ss.2095-2107
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2305
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adem PALABIYIK  
Hiper-Realite Bağlamında ‘Yumuşak ve Sert Gücün’ ‘Akıllı Güce’ Dönüşebilmesi Üzerine” Sosyolojik Tetkikler: Kuzey Suriye Örneği
ss.2108-2116
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2313
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Remzi GÜNEŞ & Seçil TAŞTAN  
The Examination Of The Relationship Between Destructive Leadership And Organizational Cynicism: The Role Of Psychological Contract Breach
ss.2117-2126
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2317
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Dilara DEMİR  
Tükenmişlik Sendromu ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Kayseri İlindeki Üretim Sektöründe Bir Araştırma
ss.2127-2139
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2318
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökçen KARA ERDEMİR  
An Overview on Nuruddin Farah's Maps in Terms of Gender
ss.2140-2148
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2326
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emre NALÇACIGİL  
Contributions To The Organizational Administration Of The Broken Windows Theory
ss.2149-2157
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2328
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aynur PALA  
Değerler Eğitimi ve Yararları
ss.2158-2161
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2357
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tahir YAŞAR  
Yaşar Kemal’ın ‘İnce Memed.1’ ve Kemal Tahir’ın ‘Rahmet Yolları Kesti’ Adlı Eserlerinde Çocuk Eşkıyalar
ss.2162-2166
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2329
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aydın ÖZGÜLER & Nihat ÖZGÜLER  
Ülkemizde Uzaktan Eğitim (EBA) Sisteminin Yeterlilik ve Sınırlılıkları: Öğretmen ve Öğrenci Açısından Değerlendirilmesi
ss.2167-2173
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2376
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali ERAVCI  
Hanlıktan Bağımsız Cumhuriyete: Özbekistan
ss.2174-2185
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2331
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri