Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


63 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMemet Metin BARLIK  
Ozan and Dengbej: The Lost Voices of Oral Tradition in Turkey
ss.2186-2201
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2314
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Barış AKSU & Benan YÜCEBALKAN  
A Model Which Illustrates the Negative Impacts Of Instagram as a Virtual Community on Digital Immigrants and Digital Natives
ss.2202-2215
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2342
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Naciye GÜVEN & Sümeyye YILGÖR  
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerle İlgili Akılcı Olmayan İnançları, Evliliğe İlişkin Tutumları ve Psikolojik Belirtileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi
ss.2216-2227
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2340
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Arzu ÇAKIR ATIL & Nursel ÖNEN  
Anish Kapoor; “Kimlik Makinesi”
ss.2228-2237
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2332
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ceyhan AYTAÇ & Ahmet ÜSTÜN  
İlkokul 4. Sınıflarda Öğrencilerin İnternet Kullanımına İlişkin Aile Görüşlerinin Değerlendirilmesi
ss.2238-2244
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2334
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Changhee YOON & Serbülend ARPA  
Günümüz Kore Budist Müziğinin Tarihi Temelleri
ss.2245-2252
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2336
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bekir Şahin BALOĞLU  
Türk Müziğinde Nazire Geleneği ve Tanburî Cemil Bey’in Nazire Besteleri
ss.2253-2265
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2344
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ramazan KAYA  
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Kamu Politikası Aktörü Olarak Politika Kurulları: Yerel Yönetim Politika Kurulu Üzerinden Bir Değerlendirme
ss.2266-2276
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2333
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bahadır GÜLBAHAR  
Öğretmenlerin Yönetici Desteği, İşe Angaje Olma, Okul Etkililiği ve İş Doyumu Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ss.2277-2299
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2345
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muhammed Mazhar ŞAHİN & Kübra Merve TAŞ  
Türkülerin Türk Kültürünün Öğrenilmesindeki Etkisine İlişkin Nitel Bir Çalışma
ss.2300-2307
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2403
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özdal KOYUNCUOĞLU  
Yükseköğretimde Paylaşılan Liderlik
ss.2308-2316
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2361
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ercan ÖZÇELİK  
Sosyal Girişimcilik
ss.2317-2328
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2412
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali PULAT & Hasime DOĞRUYA  
Oğuz Atay'ın "Korkuyu Beklerken" İsimli Eserinde Mekânların Ve Nesnelerin Kahramanların Ruhsal Durumuna Etkisi Ve İroni
ss.2329-2337
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2312
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ergün ARDA  
Anıtsal Seramik Formlar ve Bir Uygulama Örneği Sorunları ve Çözümleri
ss.2338-2352
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2369
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çağrı SARAY  
An Kavramı Bağlamında Çağrı Saray’ın Desenleri
ss.2353-2359
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2315
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Setenay BABALIOĞLU  
Erwin Panofsky Yöntemi İle E. Hopper’in Gece Kuşları Tablosunun Analitik Çözümlemesi
ss.2360-2367
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2396
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Arzu ALTUNTAŞ  
Relationship Between Space and Art in Landscape Designs
ss.2368-2373
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2395
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Neslihan Bolat BOZASLAN  
Birinci Dünya Savaşı’nda 7. Kolordu’da Görülen Salgın Hastalıklar
ss.2374-2383
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2391
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özlem ŞENER & Öznur BULUT  
Grupla Psikolojik Danışmada Grup Liderinin İrrasyonel Düşünce ve İnançları
ss.2384-2390
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2385
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ülkü GEZER  
Kaybolmaya Yüztutmuş Türk Sembollerinden Geyik ve Çağdaş Grafik Tasarım Ögesi Olarak Kullanımı
ss.2391-2398
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2389
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İgbal ORUJOV  
Saksafon Enstrümanı İçin Yazılan Sonat Türünün Evriminde İcracı ve Bestecinin Etkileşim Yönleri
ss.2399-2404
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2339
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serhat SOYŞEKERCİ  
Osmanlı Modernleşmesi'nde Modern Tıbbın Doğuşu
ss.2405-2424
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2370
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Yücel YEDİYILDIZ & Adem BELDAĞ  
Eğitim Yöneticilerinin Değer Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
ss.2425-2434
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2358
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmail SARİ & Seyit TAŞER  
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerine Katkısı Bakımından Dijital Vatandaşlık Olgusu
ss.2435-2445
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2195
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bünyamin ÇAĞLAYAN  
Âşık Veysel’in Okuduğu Bir Kerbelâ Mersiyesi
ss.2446-2452
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2327
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri