Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


64 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCanan ZÖNGÜR  
Buda Heykelleri ve Sembolleri
ss.2452-2468
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2383
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Deniz Cemal KOŞAR  
Günümüz Sanatında Maddesizleş(tir)me Stratejileri
ss.2469-2483
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2382
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mahmut ULUKAN ; Adnan ERSOY & Yunus ŞAHİNLER  
Investigation of Happiness Levels of Students Learning in Sports Management Department
ss.2484-2494
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2380
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Turan Özgür GÜNGÖR  
George Eliot'ın Floss Nehrindeki Değirmen (1860) Adlı Eserinde Eğitim ve Kadın
ss.2495-2504
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2379
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kibar AKTIN  
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Okul Dışı Öğrenme Ortamları ve Bu Ortamlarda Kazandırılabilecek Beceriler
ss.2505-2522
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2374
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüsna YILMAZ & Polat CAN  
Toplumsal Cinsiyetin Satın Alma Tarzları Üzerindeki Rolüne İlişkin Bir Araştırma
ss.2523-2532
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2373
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tülay AYTEKİN AYDIN  
Effects of Natural Disasters on Women’s Health
ss.2533-2536
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2372
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmail KARAKUŞ & Işıl TANRISEVEN  
Uluslararası Öğrencilerin Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezinde Aldıkları Türkçe Eğitimine Yönelik Görüşleri
ss.2537-2548
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2368
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuğba ÖZDEMİR & Gülendam KARADAĞ  
Ülkemizde Son 10 Yılda Yürütülen Sağlığı Geliştirme Programları
ss.2549-2560
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2362
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan RODOPLU & Okan İrem POLAT  
Covid-19 Pandemisi Paralelinde Havalimanı Terminal İşletmelerinde Süreç Yönetimi
ss.2561-2574
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2399
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çiğdem Belgin DİKMEN  
Sağlıklı Kentler Kavramı ve Fiziksel Çevrenin Yaratılmasında Mimarın Rolü
ss.2575-2586
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2411
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sebine ABİD  
Artvin Ağzındaki Şimdiki Zaman Eklerinin Şeki Ağzındaki Görünümü
ss.2587-2595
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2409
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Taravat ORUJOVA  
Keman Enstrümanında Akor Tekniği İle Müzik İcrası Üzerine Bir İnceleme
ss.2596-2601
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2419
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abuzer DALGA & Hasan Ferşat TAŞLIBEYAZ  
Zihinsel Engelli Öğrencilerin Okuma Ve Yazma Becerisini Arttırmaya Yönelik Çalışmaların Analizi
ss.2602-2622
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2435
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muhyettin ÇINAR & Mehmet Kaan DEMİR  
Suriyeli Çocuklar ve Velilerinin Görüşleri Çerçevesinde Geçici Eğitim Merkezlerinde Verilen Eğitimin Değerlendirilmesi
ss.2623-2639
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2434
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selçuk BAKAN  
Covid-19 Pandemik Krizin Ekonomi ve Finansal Piyasalara Etkileri
ss.2640-2652
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2366
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hakan CANDAN & Rabia Gizem ÇALIŞ  
İş Tatmininin Örgütsel Bağlılığa Etkisinde Stratejik Yönetim Algısının Aracılık Rolü: Bir Üniversite Çalışanlarına Yönelik Araştırma
ss.2653-2668
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2378
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yaprak EROĞLU  
Pandeminin Pazarlama Stratejilerine Etkisinin Değerlendirilmesi
ss.2669-2675
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2420
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Harun ARVAS  
Latife Tekin’in Sürüklenme ve Manves City Romanlarında Halk Edebiyatı Unsurları
ss.2676-2686
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2330
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Saime UYAR & Mustafa Salim AKTUĞ  
Mülteci Sorunlarını Uluslararası Düzeyde Ele Alan Sanatsal Projeler
ss.2687-2701
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2352
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali İLHAN  
Coğrafya Öğretimine Yönelik Başarı Testi Nasıl Geliştirilir?
ss.2702-2723
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2377
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdi BAHADIR ; Hüdanur AKKUZU; Nefise LADİKLİ & Zeynep TÜRKKAN  
İş Tatmininin Yordanmasında İş Yeri Zorbalığı ve Benlik Saygısının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi
ss.2724-2731
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2262
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fadime ÇINAR  
Rational Drug Use: Dentists Case
ss.2732-2739
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2470
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ersin YILDIRIMER & Hasan DELEN  
Kabak Kemane İle İlgili Akademik Yayınların Bibliyometrik Analizi
ss.2740-2750
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2513
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ceylan Ünal AKBULUT  
Müzik Terapinin Anne-Çocuk Güvenli Bağlanma Sürecine Yansımaları
ss.2751-2756
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2446
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri