Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


65 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCebrail TELEK  
Covid-19 Salgınının Türkiye Turizm Sektörü Üzerindeki Muhtemel Etkileri
ss.2757-2765
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2449
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nilay Akgün AKAN  
Dijital Dönüşümün İletişim Alanındaki Araştırmalara Yansıması: Doktora Tezleri Üzerine Bibliyometrik Bir Analiz
ss.2766-2777
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2413
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice YALÇIN & Şerife KAYA  
Covit 19 Pandemi Sürecinde Doğum Yapan Annelerin Kaygı Düzeyleri ve Duygu Düzenleme Becerilerinin İncelenmesi
ss.2778-2786
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2422
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nurgül ERDAL & Filiz SİVASLIOĞLU  
Etik Liderlik ve Çalışan Performans İlişkisi: Sağlık Çalışanları Üzerinde Yapılan Uygulama
ss.2787-2801
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2414
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan ALGÜL & Eyyüp YILDIZ  
İslam Hukukuna Göre Zimmiler ve Hukuki Uygulamları (1638-1639 Tarihli Harput Şer'iyye Sicili Örneği
ss.2802-2814
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2454
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Canan DEMİR YILDIZ  
İyi Okul-Kötü Okul: Etkili Okul Açısından Ücretli Öğretmenlerin Görüşlerinin Değerlendirilmesi
ss.2815-2827
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2450
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fikret YAZICI & Nadide Büşra KAYNAK  
Sosyal Medya Uygulamaları ve Çocuk Odaklı Reklamlar: Youtube Üzerine Bir İnceleme
ss.2828-2843
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2455
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zarife Gökçen KARADEM & Mevlüde YAKIT ONGUN  
Türkiye’de Düşünme Becerileri Konusunda Yapılan Doktora Tezlerinin Betimsel Analizi (2001-2019)
ss.2844-2857
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2337
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Naim KARAGÖZ & Hakan KARATEPE  
Duygusal Emeğin Tükenmişlik Üzerindeki Etkisi: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
ss.2858-2870
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2480
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Birol ERKAN & Elif Tuğçe BOZDUMAN  
Analysis Of Turkey's Foreign Trade Of Medical And Pharmaceutical Products In The Perspective Of Specialization And Competition
ss.2871-2878
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2453
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selahattin AVŞAROĞLU & Ömer Faruk AKBULUT  
Sağlıklı Aile Yapısı Açısından Bir Risk Faktörü: İnternet Bağımlılığı
ss.2879-2902
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2456
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali Rıza SAVAŞ  
Türkiye-Ermenistan İlişkileri Ekseninde Zürih Protokolleri
ss.2903-2915
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2478
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Volkan GÜRGEN  
Anatomy Of Economic Crises: A Historical Perspective
ss.2916-2924
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2468
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nilay USANMAZ & Nilay USANMAZ  
Waldorf Eğitimi Alan 4-6 Yaş Arası Çocukların Çizdikleri Doğa Resimlerindeki Renklerin İncelenmesi
ss.2925-2934
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2487
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Umut Can ÖZTÜRK  
İşe Alımda İdeal Uygulamaya Karşı: Davranışsal Boyutta Ege Bölgesi İk Uzmanlarının İşe Alım Terndleri
ss.2935-2947
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2451
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Oğuzhan AYTAR  
Kriz Yönetimi Bağlamında Türk Bankacılık Sektörünün Covid-19 Pandemisine Yönelik İletişim Stratejisi
ss.2948-2955
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2460
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erol KOÇOĞLU ; Özlem ULU KALIN; Danyal TEKDAL & Veysel YİĞEN  
Covid-19 Pandemi Sürecinde Türkiye’deki Eğitime Bakış
ss.2956-2966
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2448
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sadık ATICI ; Özlem OVAYOLU & Nimet OVAYOLU  
Does The Hand-Held Fan Applied For The Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease Affect Respiratory Function Tests, Dyspnoea, And Fatigue?
ss.2967-2973
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2405
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Haydar PEKDOĞAN  
Merkezi Yönetim ve Yerinden Yönetim Kavramlarının Yeni Kamu Yönetimi Anlamında Değerlendirilmesi: Kavramsal Bir Çalışma
ss.2974-2981
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2447
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serdar SENCER & Füsun ACAR  
Nepotizmin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Kayseri’de Bir Araştırma
ss.2982-2996
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2486
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Binali Selman EREN & Sevinç GÜLER ÖZÇALIK  
Sürdürülebilir Yatırım ve Sürdürülebilir Yatırım Stratejileri: Bir Değerlendirme
ss.2997-3007
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2415
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Elvin SÜLEYMANOV  
Türk Vatandaşlığının Yetkili Makam Kararı ve Seçme Hakkının Kullanılmasıyla Kaybedilmesi Halleri
ss.3008-3018
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2416
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hamide Merve GÜÇLÜ & Hasan Murat GÜÇLÜ  
Obligations of the Arbitrator in Arbitrator’s Contracts
ss.3019-3023
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2442
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri