Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


67 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenHicran Hanım HALAÇ & Büşra SAĞLAM DORUK  
Kentlerin Hatalı Sunumunun Sinemada Okunması: Ek Tha Tiger Filmi Üzerinden Bir Değerlendirme
ss.3320-3329
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2557
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Orhun TOPAÇOĞLU & Akyay UYGUR  
Sakin Şehir Turizm Potansiyelinin Ortaya Konulmasi Doğrultusunda Seferihisar Örneği
ss.3330-3341
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2549
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mahmut Nevfel ELGÜN & Hüseyin Çağatay KARABIYIK  
Tüketici Karar Teorisi ve Postmodern Yaklaşim Üzerine İktisat ve Psikoloji Bilimleri Bağlaminda Teorik Bir Tartişma
ss.3342-3353
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2569
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Büket ŞEREFLİ & Cemil Cahit YEŞİLBURSA  
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Öğretme Öğrenme Anlayışları
ss.3354-3365
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2514
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşenur AKKAYA  
Gastronomi Turizminde Otantik Mekânlar
ss.3366-3371
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2523
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fehmi Volkan AKYÖN  
Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi
ss.3372-3383
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2515
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa Faruk ARIKAN & Rengin KARACA  
Suça Sürüklenen Çocukların Benlik Uyum Düzeylerinin Ve Psikolojik Semptomlarının Bazı Sosyodemografik Değişkenlere Göre İncelenmesi
ss.3384-3421
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2535
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet ÖZDEMİR  
Arap Çocuk Edebiyatının Çocuk Üzerindeki Etkisi
ss.3422-3428
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2544
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Neslihan ALBAY  
Marcela’nın Don Kişot’ta Özgürlük Hakkı ve Gerekçesi
ss.3429-3435
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2524
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdulaziz ALSAKET & İbrahim EKŞİ  
Türkiye'de Özel Ticari Bankalar Kredilerinin Belirleyicileri
ss.3436-3443
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2539
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet ULUKAN  
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Davranış Düzeyleri İle Duygu Düzenlemede Güçlükleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ss.3444-3462
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2528
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet ÜSTÜN ; Adem BAYAR & Murat KESKİN  
Taşımalı Eğitim Uygulamalarında Öğrencilerin Karşılaştıkları Sorunlar Ve Çözüm Önerileri: Mecitözü Örneği
ss.3463-3468
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2571
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ramazan KARAGÖL  
Markaların Görsel İletişim Tasarımlarında Subliminal Mesajlar
ss.3469-3474
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2550
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Negesso JİMA & Nigusu Adem YİMER  
An Overview of Piracy in Horn of Africa
ss.3475-3480
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2469
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri