Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


68 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOkan BOYDAŞ ; Mahir YERLİKAYA & Kübra GÜMÜŞ  
20. YÜZYIL BATI RESİM SANATI GEOMETRİK FORM DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ: PAUL CEZANNE, PABLO PICASSO, PIET MONDRIAN
ss.3481-3489
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2574
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin Çağatay KARABIYIK & Mahmut Nevfel ELGÜN  
PAZARLAMA TEORİSİNE İLİŞKİN ONTOLOJİK VE EPİSTEMOLOJİK BİR İNCELEME VE PRATİĞİNE İLİŞKİN POST-MODERN TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ÇERÇEVESİNDE BİR TARTIŞMA
ss.3490-3499
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2575
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İlker Mete MİMİROĞLU & Mert KOCAMAN  
KONYA KOYUNOĞLU MÜZESİ’NDE YER ALAN BİR GRUP SALDIRI VE SAVUNMA ALETİ
ss.3500-3528
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2583
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İbrahim Halil GÜZEL  
KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞININ HÜKÜMET PROGRAMLARINA YANSIMASI: 1980 SONRASI HÜKÜMET PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.3529-3543
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2548
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Neliz ÇETİNER & Akyay UYGUR  
YAŞLI DOSTU KENTLER VE REKREASYON İŞBİRLİĞİ: İRLANDA, LONGFORD ÖRNEĞİ
ss.3544-3556
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2536
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Samed SAKMAN  
İLK FİLM JENERİKLERİNDE ÇİZGİ FİLM VE ANİMASYON TEKNİKLERİNİN KULLANIMI
ss.3557-3565
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2545
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şule KÖSEM  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRENİN BÜGÜNÜ VE GELECEĞİNE YÖNELİK ALGILARININ İNCELENMESİ
ss.3566-3582
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2546
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat COŞKUNER  
TARİHSEL DİNİN SİYASAL TEOLOJİK KONUMU: ERKEN CUMHURİYET DÖNEMİNDE İSLAM’IN SİYASAL TEOLOJİK İNŞASI
ss.3583-3592
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2547
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet KARAHAN  
MEMUR DİSİPLİN SORUŞTURMALARINA İDARE HUKUKU AÇISINDAN BAKIŞ
ss.3593-3598
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2578
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Firdev SAVİ ÇAKAR ; Murat GİRGİN & Kıvanç UZUN  
ERGENLERİN İNTİHAR GİRİŞİMLERİNDE RİSK FAKTÖRLERİ ve PSİKOLOJİK YARDIM ALMA DURUMLARININ İNCELENMESİ
ss.3599-3618
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2568
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatıma Firdevs ADAM KARDUZ & Fikri KELEŞOĞLU  
COVID-19 SÜRECİNDE DİJİTAL EBEVEYNLİĞİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.3619-3635
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2585
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gühercan VURAL  
EVALUATION OF THE FUTURE OF WORKING LIFE: REFLECTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES ON WORKING LIFE
ss.3636-3640
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2594
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Alp Kaan KİLCİ & Serhat YALÇINER  
DİJİTAL SPOR OYUNLARI OYNAMA MOTİVASYONU’NUN AHLÂKİ KARAR ALMA TUTUMLARINA ETKİSİ: ESPOR OYUNCULARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.3641-3649
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2619
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

S.Kuzey YILDIZ  
TÜRKİYE’DE TABLET DERGİCİLİĞİNİN OKURLARIN MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
ss.3650-3683
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2579
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sema İŞLER ; Vahdet ÖZKOÇAK & Fırat KOÇ  
TIBBİ ANTROPOLOJİ AÇISINDAN HALK HEKİMLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.3684-3693
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2559
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ferhat BAHÇECİ & Leyla UŞENGÜL  
ROBOTİK DESTEKLİ FEN EĞİTİMİNİN FEN BİLİMLERİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ
ss.3694-3700
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2509
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Filiz BALTA PELTEKOĞLU & Emel DEMİR ASKEROĞLU  
HALK SAĞLIĞI KRİZLERİNDE ETKİLİ İLETİŞİM VE GÜVEN: TÜRKİYE’DE COVİD-19 MÜCADELESİ
ss.3701-3712
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2527
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet BEKTAŞ  
ORHAN TÜRKDOĞAN’IN ETNİKLİK VE ETNİK GRUPLARA DAİR GÖRÜŞLERİ
ss.3713-3722
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2573
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hülya PARLAKKALAY  
GÖRSEL DÜNYANIN SİMÜLASYONU VE SANATTA GERÇEKLİK SORUNSALI
ss.3723-3734
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2584
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ferhat USLU & Huzeyfe KARABAY  
THE RIGHT TO ASYLUM AS A FUNDAMENTAL HUMAN RIGHT: A BRIEF ANALYSIS
ss.3735-3747
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2623
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çiğdem ULUDAĞ GÜLER & Ezgi ÜNAL  
GENÇLERDE KARİYER STRESİNİN VE DUYGU-TUTUMLARININ ÖLÇÜLMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA
ss.3748-3762
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2533
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ataman TÜKENMEZ ; Cemal GÜLER; Selçuk Bora ÇAVUŞOĞLU & Sinan AVCI  
SPOR SPONSORLUĞUNUN TÜKETİCİ TUTUMUNA ETKİSİ: FUTBOL TARAFTARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA
ss.3763-3770
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2541
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rasim SOYLU  
MAURİZİO CATTELAN’IN “KOMEDYEN” ADLI ENSTELASYONUNUN GÖSTERGEBİLİM ÇÖZÜMLEMESİ
ss.3771-3783
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2603
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

N. Aylin ALBAYRAK & Filiz BALTA PELTEKOĞLU  
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY CAMPAIGNS IN BRAND AWARENESS: SOCIAL MEDIA POSTS FOR CHILDREN’S EDUCATION
ss.3784-3794
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2562
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri