Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


69 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenGalip Afşın RAVANOĞLU  
ENERGY CONSUMPTION AND ECONOMIC GROWTH RELATIONSHIP IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION: PANEL ARDL ANALYSIS
ss.3795-3803
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2621
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet YILDIRIM & Ayşe DEDE  
THE EFFECTS OF EDUCATIONAL ADMINISTRATORS' SOCIAL CAPITAL LEVELS ON ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION PERCEPTIONS
ss.3804-3817
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2628
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülden BÖLÜK & Osman KARKACIER  
TÜRKİYE'DE BİYOGAZ ÜRETİMİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.3818-3828
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2629
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ekin AKDENİZ  
İÇERİK ANALİZİNDEKİ ÖRNEKLEM SORUNUNUN SİSTEMATİK ÖRNEKLEME KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ: KREJCİE VE MORGAN TABLOSU’NUN KULLANILMASI BİR ÇÖZÜM OLABİLİR Mİ?
ss.3829-3835
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2614
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Neslihan ALTUNCUOĞLU  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 28 EKİM 1927 TARİHLİ İLK GENEL NÜFUS SAYIMINA GÖRE KAYSERİ’NİN DEMOGRAFİK YAPISI
ss.3836-3849
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2608
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan TÜREDİ & Seda KASALAR GÜVEN  
İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERE ETKİLERİ
ss.3850-3870
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2615
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Recep Serkan GÜRSEL & Kaya YILDIZ  
OKUL YÖNETİCİLERİNİN TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ YETERLİLİKLERİ İLE MEDYA VE TEKNOLOJİ KULLANIMI VE TUTUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.3871-3884
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2602
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Betül YILMAZ & Çiğdem ULUDAĞ GÜLER  
TÜRKİYE’DE SURİYELİ GÖÇMENLERİN TOPLUMSAL KABULÜNÜN Z KUŞAĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ (ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA)
ss.3885-3899
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2601
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Görkem YARGÜL & Ali KAZAK  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN ÖRGÜTSEL DESTEK ALGISI
ss.3900-3916
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2599
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökhan İLHAN & İsmail DALAY  
ÖZEL GÜVENLİK ÖRGÜTLERİNİN YÖNETSEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ÖZEL GÜVENLİK PERSONELİNİN İŞ MEMNUNİYETİYLE İLGİLİ BİR ALAN ARAŞTIRMASI
ss.3917-3934
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2596
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serap GÜRSEL ; Hakan RODOPLU & Gamze ORHAN  
HAVACILIKTA EMNİYET KÜLTÜRÜ GELİŞTİRME
ss.3935-3944
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2593
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdulkadir CESUR  
HÂKİM PARTİ SİSTEMİNİN PARTİLERİN VAATLERİ VE İCRAATLARIYLA İLİŞKİSİ: AKP DÖNEMİ ÖRNEĞİ
ss.3945-3955
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2591
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülendam KARADAĞ & Nuray ÖZTÜRK  
PANDEMİLERDE FİLYASYONUN ÖNEMİ VE HEMŞİRENİN ROLÜ: COVİD-19 SÜRECİ
ss.3956-3966
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2587
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Caner TURAN  
İKONOGRAFİK VE İKONOLOJİK SANAT ELEŞTİRİSİ YÖNTEMİNE GÖRE MARC CHAGALL’IN “BEYAZ ÇARMIHA GERİLİŞ” ADLI ESERİNİN ANALİZİ
ss.3967-3976
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2586
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine TARAKCİ EREN  
ANALYSIS OF UNIVERSITY GATE DESIGNS
ss.3977-3984
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2542
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdem SARIKAYA  
AHMED-İ DÂՙÎ’NİN KİTÂBÜ’T-TA’BÎR-NÂME TERCÜMESİ ADLI ESERİNE GÖRE HZ. MUHAMMED, EHL-İ BEYT ve ASHÂB-I KİRÂM’IN GÖRÜLDÜĞÜ RÜYALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.3985-3993
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2609
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ali ŞİMŞEK  
LİSANSÜSTÜ TEZLERLE İLGİLİ BİBLİYOMETRİK BİR ÇALIŞMA: ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİ
ss.3994-4014
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2612
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan TÜREDİ & Buse Sabire ELÇİGEMİ  
İÇ DENETİMİN KURUMSAL YÖNETİME ETKİSİ
ss.4015-4032
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2616
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hafize Gamze KIRMIZIGÜL  
BİR MATEMATİK ÖĞRETMENİNİN ANLATIMIYLA DİSKALKULİ: MATEMATİK ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ
ss.4033-4040
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2617
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Faruk KARDAŞ & Tansu TOSUN OKATAN  
ORTAOKUL ÖGRENCILERININ KIMYASAL BAGLAR KONUSUNDA SAHIP OLDUKLARI KAVRAM YANILGILARI
ss.4041-4049
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2618
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muharrem ÜNEY & Aydın GÖRMEZ  
ANTİK YUNANİSTAN’DAN MODERN ÇAĞA TRAGEDYANIN ÜÇ DÖNEMİ: SOFOKLES, SHAKESPEARE VE MİLLER ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA
ss.4050-4065
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2622
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bayram DELEŞ & Aytaç DİLEK  
0-1 YAŞ DÖNEMİNDE BABA-BEBEK BAĞLANMASINI ‎ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN BAZI DEĞİŞKENLER ‎AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.4066-4075
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2626
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sait Sinan ATİLGAN & Nuriye TAILIAITI  
SOSYAL MEDYADANIN PAZARLAMA İLETİŞİMİNDE KULLANILMASI: ÇİN’İN Wechat PAZARLAMA STRATEJİSİ ÖRNEĞİ
ss.4076-4090
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2630
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ramazan KULAK ; Görkem YARGÜL & Ali KAZAK  
OKULLARDAKİ STRATEJİK HEDEFLERİNİN GERÇEKLEŞME DURUMU
ss.4091-4117
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2642
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Cevher İŞERİ ; Bekir MENDEŞ; Hüseyin ÖZTÜRK & Abdullah BİNGÖLBALI  
İP ATLAMA EGZERSİZİNİN ÇOCUKLARDA BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK BİLEŞENLERİNE ETKİSİ
ss.4118-4123
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2551
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri