Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


71 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenErdoğan AKMAN & Ömer KÜFREVİ  
BİR SİYASAL İLETİŞİM ARACI OLARAK TÜRK DİLİ KONUŞAN ÜLKELERİN CUMHURBAŞKANLIKLARININ WEB SAYFA KULLANIMI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ
ss.4289-4299
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2741
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat KOÇ ; Erdinç BALLI & Diler YAMAN KAHYAOĞLU  
İŞ GÖRENLERİN İNOVASYON YETENEĞİNİN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ADANA İLİ İMALAT SANAYİİ ÖRNEĞİ
ss.4300-4309
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2722
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet DARICI  
TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN “BİR MİLLET İKİ DEVLET” SÖYLEMİ ÜZERİNDEN İNCELENMESİ
ss.4310-4318
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2576
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rahmi YEŞİLÇINAR & Erdoğan BOZKURT  
BAKIM PERSONELLERİNİN YAŞADIĞI SORUNLAR VE BU SORUNLARIN PSİKOSOSYAL ETKİLERİ
ss.4319-4327
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2577
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ramazan ALTINAY  
POSTMODERNİZMİN TARİHE ZARARI VE YARARI ÜZERİNE
ss.4328-4348
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2632
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sibel COŞKUN & Hande YAĞCAN  
ŞİDDETE MARUZ KALMA DURUMUNUN ŞİDDET EĞİLİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ss.4349-4359
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2633
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gözde ÜNVER & Mustafa UZOĞLU  
ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN KARIŞIMLAR KONUSUNDA YAZDIKLARI ŞİİR İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ss.4360-4370
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2635
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Anita Permatasari  
FACTORS THAT AFFECT RICE CROPS PRICE ESTIMATION BASED ON GRAIN MILL ENTERPRISE IN PLOSO JOMBANG, INDONESIA
ss.4371-4377
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2656
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat YORULMAZ  
GEMİ ACENTELERİNDE DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI İLE MÜŞTERİ HİZMETLERİ PERFORMANSI VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN İNCELENMESİ
ss.4378-4386
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2639
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esma ALTINDİŞ & Esma ALTINDİŞ  
TÜRKİYE’DE SURİYELİLERE DESTEK VEREN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
ss.4387-4399
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2529
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet KUMARTAŞLI  
SPORA VE SOSYAL ETKİNLİKLERE KATILIMIN ÖZGÜVEN ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
ss.4400-4404
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2725
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Faruk KARDAŞ ; Samih BAYRAKÇEKEN & Fatma Nur TAŞDEMİR  
ONUNCU SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZELTİLER KONUSUNA YÖNELİK KAVRAM YANILGILARININ BELİRLENMESİ
ss.4405-4412
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2713
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

MEHMET ÖZMENLİ & Nazım KURUCA  
PONTUS’TA MİTHRİDAT KRALLIĞI
ss.4413-4424
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2607
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Merve EKİZ KAYA & Sevgi SOYLU KOYUNCU  
GÖRSEL KÜLTÜR EKSENİNDE MÜZELERDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR: TEKNOLOJİ KULLANIMI VE DİJİTAL ÖĞRENME
ss.4425-4434
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2679
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ayşe ARMAN KALKANDELER & Hasan Gürkan TEKMAN  
KLASİK TÜRK MÜZİĞİNİN UYANDIRDIĞI DUYGULARIN FAKTÖRİYEL YAPISI: MAKAM VE TEMPONUN DUYGUSAL ETKİLERİ
ss.4435-4448
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2637
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cengiz KARAGÖZ & Sedat BAY  
V. S. NAİPAUL’UN MAGİC SEEDS ADLI ROMANINDA MADUNLARIN SESSİZLİĞİ
ss.4449-4459
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2652
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet Emrah TAYYAR  
HUKUK, KURUMSAL DÜZENLEMELER VE MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI: ÖNERİLER VE ELEŞTİRİLER
ss.4460-4471
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2640
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Barış ERDOĞAN & Meliha YILMAZ  
GEORGE BARBİER’İN ILLÜSTRASYONLARINDA DOĞU ETKİLERİ
ss.4472-4483
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2643
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ulaş AKSOY & Mehmet ULUKAN  
FUTBOL HAKEMLERİNİN İLETİŞİM BECERİLERİ VE ÖZGÜVEN DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
ss.4484-4490
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2683
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Munise Handan GÜNEŞ & Dilek BİLGİÇ  
HEMŞİRELERİN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINI ALMA NEDENLERİ
ss.4491-4502
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2644
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yüksel DEMİREL  
OKULLARDA İLİŞKİSEL SALDIRGANLIĞI ÖNLEMEYE YÖNELİK BİR MODEL ÖNERİSİ
ss.4503-4513
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2704
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erkin ARTANTAŞ  
ÖĞRENEN ÖRGÜT VE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ: SAĞLIK BAKANLIĞI ÖRNEĞİ
ss.4514-4526
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2645
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet YILDIZ  
STEM ETKİNLİKLERİNİN ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE ETKİSİ
ss.4527-4534
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2649
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gürkan ÖZDEN  
HEMŞİRELİKTE SANAT TERAPİSİ
ss.4535-4542
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2650
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Önder SAKAL  
KARİYER TATMİNİ VE TÜKENMİŞLİK: ÖĞRETMENLER ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
ss.4543-4553
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2659
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yiğit GEZER & Pınar ÖZDEMİR  
SUALTI DALIŞININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNE YANSIMASI VE PSİKOSOSYAL İYİLİK HALİNE ETKİSİ
ss.4554-4564
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2686
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri