Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


72 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCeyhun SERÇEMELİ & Orhan ÇINAR  
İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÖNLENMESİ VE ÇÖZÜMÜNDE ÖRGÜTSEL BİLGELİK
ss.4565-4581
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2653
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tolgahan BOSTAN ; Aliye BOSTAN; Sezai SARPKAYA & Ali YABACI  
MEVSİMLİK GÖÇLERİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ “ÇAĞLAYANCERİT ÖRNEĞİ”
ss.4582-4593
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2668
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

F. Kübra AYLAN ; Hatice SARI GÖK & Simge ŞALVARCI  
TURİZM ALANYAZININDA KUŞAKLARA YÖNELİK ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
ss.4594-4605
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2663
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serdal GÜNDÜZ  
FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF PARTICIPATION BANKING
ss.4606-4615
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2654
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bahar SOĞUKKUYU DİNÇAKMAN  
BODY LANGUAGE AND TECHNO-COMMUNICATION IN THE LIGHT OF FILMS "HER" AND "EX-MACHINA"
ss.4616-4625
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2657
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cihat YAŞAROĞLU  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞERLER EĞİTİMİNİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
ss.4626-4640
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2662
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Metin DEMİRKAYA & Hakan KARA  
ÖRGÜTSEL İNTİKAM VE ÖRGÜTSEL NOSTALJİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.4641-4652
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2664
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emine KOCA & Gülşah POLAT  
NİTEL DENEYLEME İLE BİR TASARIM ÇÖZÜMLEMESİ: BALMAIN ÖRNEĞİ
ss.4653-4662
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2670
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ömer Tarkan TUZCUOĞULLARI  
TÜRK OKÇULUĞU VE GELENEKSEL YAYLARIN AERODİNAMİK YAPISI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.4663-4677
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2677
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ozan KORKMAZ ;Oğuzhan KIRDÖK; Ahmet ALKAL & Mehmet Şirin AKÇA  
KARİYER ADANMIŞLIK ÖLÇEĞİ: PROAKTİF KARİYER DAVRANIŞLARININ ÖLÇÜMÜNÜN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.4668-4677
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2570
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ozan YAVUZ & Rıfat ŞAHİNER  
SCENE OF CRIME: AN AUTOETHNOGRAPHIC BACKTRACK TO ANCESTRAL HOMELANDS THROUGH PHOTOGRAPHS
ss.4678-4686
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2674
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serkan AYLAN  
UŞAK İLİNİN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS DEĞERLERİNİN TURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.4687-4699
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2564
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Artür Vahe Karapekmez İsmail Erim GÜLAÇTI  
SON DÖNEM TÜRK FİLMLERİNDE KİNETİK TİPOGRAFİ UYGULAMALARININ İNCELENMESİ
ss.4700-4716
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2680
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selcan AKKUŞ & Nihan ÖZDEMİR SÖNMEZ  
TARİHİ KENTSEL ALANLARDAKİ YENİLEME UYGULAMALARINDA KÜLTÜR EKONOMİLERİNİN ROLÜ
ss.4717-4728
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2681
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yıldız GÜRBÜZ & Sibel TURHAN TUNA  
TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS BAĞLAMINDA İNCELENMESİ
ss.4729-4740
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2685
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cemil ERARSLAN  
ENFLASYON VE FAİZ ORANLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: ABD’DE FISHER ETKİSİNİN GEÇERLİLİĞİ
ss.4741-4751
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2688
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Merve ÖZZEYBEK TAŞ & Nazmiye EKİNCİ  
MEDİKAL TURİZMDE MARKALAŞMA: HASTANE YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA
ss.4752-4761
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2689
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Derya KAYMA & Rıza GÖKLER  
THE EFFECTS OF PERSONALITY TRAITS AND FAMILY CHARACTERISTICS OF ADOLESCENTS ON JUVENILE DELINQUENCY
ss.4762-4772
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2690
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Murat GÖKALP & Vafa NEBİYEVA  
YABANCI UYRUKLU ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AİT OLMA DUYGULARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER SAMSUN İL ÖRNEĞİ
ss.4773-4784
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2512
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Recep KÜRKÇÜ ; Adem BAYAR & Ferhat AYDOĞDU  
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİNİN OKUL YÖNETİMİYLE YAŞADIĞI PROBLEMLER
ss.4785-4797
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2687
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Orcan MIZRAK Orcan MIZRAK;Erdoğan TOZOĞLU; Mücahit DURSUN & Şeyda POLAT  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARI YÖNELİMLERİNİN SPORTİF AKTİVİTE VE FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
ss.4798-4806
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2698
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Vahit DOĞAR & Abdullah ZEYREK  
ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDEKİ ÖZGÜVEN GELİŞİMLERİNİN SPOR VE FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
ss.4807-4812
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2697
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Osman GÖNÜLTAŞ & Firdevs SAVİ ÇAKAR  
TRAVMA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIĞI VE DANIŞMAN YETERLİLİĞİ
ss.4813-4822
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2718
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

E. Müge ÇETİNER & Selvihan TAŞDELEN  
TÜRKİYE’DE AR-GE HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARIMA MODELİ İLE ANALİZİ: 1990-2019
ss.4823-4833
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2744
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri