Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


74 SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2020

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenCeren ÇEVİK KANSU & Kübra ALTUNAY  
FOURTH GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS’ PERCEPTION OF DIGITAL CLASSROOM AND DIGITAL TEACHER
ss.5131-5139
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2771
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emel Tozlu ÖZTAY & Tayfun TİMURAY  
KURUM İÇİ İLETİŞİM KALİTESİNDE ÇALIŞANLARIN BEKLETİ VE ALGILARI BANKACILIK SERVQUAL ANALİZİ ÖRNEĞİ
ss.5140-5156
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2794
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nimet HAŞIL KORKMAZ ; Yakup Zühtü BİRİNCİ; İnci Ece ÖZTÜRK & Selen UĞUR  
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSLERİNDE EXERGAMES: ÇOCUKLAR ÜZERİNE FİZİKSEL ETKİLERİ
ss.5157-5175
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2791
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Osman KARKACIER ; Gülden BÖLÜK & Selma KARABAŞ  
SERA İŞLETMELERİNİN TARIMSAL EKONOMİK ANALİZİ
ss.5176-7184
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2789
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülşen YILMAZ & Nagihan TEPE  
ÖĞRETMEN-VELİ İLETİŞİMİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.5185-5192
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2784
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şenay TOPUZ & Sibel ARGUVANLI ÇOBAN  
MIDWIFERY STUDENTS’ SEXUAL MYTHS AND ASSOCIATED FACTORS
ss.5193-5200
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2754
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esin Candan DEMİRKOL  
EVALUATION OF THE WOMEN'S COOPERATIVE OF RURAL DEVELOPMENT PERSPECTIVES IN TURKEY
ss.5201-5210
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2757
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hülya Boydaş Hazar  
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MUHASEBESİ VE RAPORLAMASI: OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
ss.5211-5222
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2761
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülcan BAYATA & Sinan YALÇIN  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN SINIFLARINDA YAŞADIKLARI İSTENMEYEN DAVRANIŞLAR VE BU DAVRANIŞLAR İLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ
ss.5223-5231
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2765
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Merve TUNCEL & Hakan KARA  
OTOBÜS İŞLETMELERİ İŞGÖRENLERİNİN İŞ DEĞERLERİNİN OLUŞMASINDA BİREYSEL DEĞERLERİN ROLÜ ÜZERİNE ANKARA ŞEHİRLERARASI TERMİNAL İŞLETMESİ’NDE (AŞTİ) BİR ARAŞTIRMA
ss.5232-5244
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2770
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sabahat COŞKUN  
EVLİ BİREYLERİN TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNE İLİŞKİN TUTUMLARI İLE EVLİLİKTE KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ
ss.5245-5262
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2763
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kemal TİZGÖL & Merve Ceren SOYAK  
ÇAĞDAŞ SERAMİKTE MATEMATİĞİN SOYUT İFADESİ
ss.5263-5272
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2760
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ürün PERÇİN BOYACIOĞLU & Serap AKFIRAT  
SOSYAL DEĞİŞİMİN DESTEKLENMESİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ: PSİKOLOGLAR İÇİN MESLEK YASASI ÖRNEĞİ
ss.5273-5290
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2749
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Kübra ARSLAN  
ENGELLİ ÇOCUĞU OLAN AİLELERİN DESTEKLENME SÜREÇLERİNDE SOSYAL HİZMET UYGULAMALARININ ÖNEMİ
ss.5291-5299
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2751
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Ali BÜYÜKPARMAKSIZ  
GÜNCEL SANATA ÖLÜM İMGELERİNİN YANSIMALARI
ss.5300-5326
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2752
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülşah KIRAN ELKOCA & Ayşegül Aycan SOLAKER  
ELFRIEDE JELINEK’İN PİYANİST ADLI ESERİNDE ŞİDDETİN METAFORİK ANLATIMI VE GÖSTERGESEL NESNELERİ İLE MEKÂNLARI
ss.5327-5335
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2777
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Saniye YÜCEL ; Zafer YÜCEL & Kenan KORKMAZ  
PERAKENDE MAĞAZACILIK SEKTÖRÜNDE MAĞAZA ATMOSFERİNİN MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞTURMADAKİ ÖNEMİ
ss.5336-5345
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2778
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Okan BOYDAŞ & Merve DUYDU  
FEMİNİST HAREKETLER KAPSAMINDA “TOPLUMSAL CİNSİYET” VE BU KAVRAMIN BEDEN ÜZERİNDEN SANATA YANSIMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.5346-5358
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2779
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Furkan Fahri ALTINTAŞ  
EKONOMİK ÖZGÜRLÜK PERFORMANSLARININ ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ TABANLI GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
ss.5359-5374
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2755
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muammer AK  
TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL KİMLİK ARAYIŞLARI
ss.5375-5385
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2500
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Rawyar JABBARİ & Jumaa Qadir MOHAMMED  
CENGİZ AYTMATOV'UN CEMİLE ADLI HİKÂYESİNİN ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.5386-5391
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2673
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nurullah AGİTOĞLU  
DİN KARDEŞLİĞİNİ VE BİRLİĞİ TAVSİYE EDEN HADİSLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ -BUHÂRÎ’NİN KİTÂBÜ’L-EDEB’İ ÖRNEĞİNDE-
ss.5392-5398
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2786
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gülay ORUÇ  
İSVİÇRE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK MODELİ
ss.5399-5404
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2788
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Çiçek TOMRUKÇU  
HABERMAS’IN “SİYASET-BİLİM” İLİŞKİSİ MODELLERİ VE TÜRKİYE’DEKİ DÜŞÜNCE KURULUŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.5405-5415
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2793
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cumhur OLCAR  
KENTSEL AFET OLARAK TERÖRİZM
ss.5416-5421
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2809
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zikriye Sevda SEKMEN  
DİNİ MOTİFLİ TERÖRÜN AYKIRI KOLU HEYET TAHRİR ŞAM: YÜKSELİŞİ, DÖNÜŞÜMÜ VE DÜŞÜŞÜ
ss.5422-5439
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2776
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hashim TOTONJI  
BİRİNCİ MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE MUSUL SANCAĞI’NDA KAMU HİZMETLERİ İDARESİ
ss.5440-5449
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2774
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice DOĞAN & Şevki ÖZGENER  
NEVŞEHİR TİCARET BORSASI’NDA ÜYELERİN BEKLENTİLERİNİN İNCELENMESİ: ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ TEMELLİ BİR KALİTE FONKSİYON GÖÇERİMİ UYGULAMASI
ss.5450-5460
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2919
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özden AYDIN  
SİVÂSÎ ŞEYHLERİNE AİT MENAKIBNÂMELERDE KARAYAZICI İSYANI
ss.5461-5471
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2753
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet TAŞ  
18.YÜZYIL OSMANLI DONANMASINDA SEREN VE SÜTUN TEMİNİ
ss.5472-5488
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2733
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri