Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


8 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

Kahramanmaraş - TÜRKİYE  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenYusuf ÇETİN  
TÜRK-İSLAM BEZEME SANATINDA GAMALI HAÇ (SVASTİKA) İLE ÇARKIFELEK MOTİFLERİNİN KÖKEN VE İKONOGRAFİK ANLAMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
ss.353-365
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.48
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Sena KÖSEDAĞ  
İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNDEKİ GELİŞMELERİN YEREL GAZETELERE YANSIMASI
ss.366-378
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.46
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hürrem Sinem ŞANLI & Berkay ERDAL  
EBRULU TEKSTİL YÜZEYLERİNDE ŞABLON BASKI UYGULAMALARI
ss.379-386
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.52
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gökçen ÖZKAN & Bünyamin AKDEMİR  
ÖRGÜTSEL SİNİZMİN ÇALIŞANLARDA ERTELEME DAVRANIŞINA ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
ss.387-402
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.58
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuğba TAŞDEMİR  
ŞEYTANİ ELE GEÇİRİLME
ss.403-412
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.56
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Bilge Hamarat ERCAN  
AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİNDE SOSYAL AVRUPA GEREKLİLİĞİ VE AVRUPA VATANDAŞLIĞI
ss.413-424
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.54
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa GÖZEN  
ŞİRKET DEĞERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERE SİSTEMATİK BİR YAKLAŞIM
ss.425-435
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.59
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mevlüde Canan CAN & Zeynep Kazancı BAŞARAN  
TÜRK ÇAYININ İMAJ ALGISINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
ss.436-444
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.57
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Aslıhan ÇİFÇİ & Banu Hatice GÜRCÜM  
GELENEKSEL ÖRME MOTİFLERİNİN KOLEKSİYON YARATIM UNSURU OLARAK KULLANILMASI: KAYSERİ ÇORAP ÖRÜCÜLÜĞÜ ÖRNEĞİ
ss.445-458
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.67
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zekavet KABASAKAL & S. Sevgi UYGUR  
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENME SÜRECİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİNİN KULLANIMINA AİT GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.459-463
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.43
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Serkan ÖZDEMİR & Çağrı KÖROĞLU  
KÜRESEL FİNANSAL KRİZLERİN MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİ TEMELLİ NEDENLERİ BAĞLAMINDA KURUMSAL YÖNETİM VE ŞEFFAFLIK KAVRAMININ ÖNEMİ
ss.464-476
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.49
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İhsan ÜNLÜ ; Alper KAŞKAYA & Sena COŞGUN KANDAL  
BELGESELLERİN ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ DERSİNE YÖNELİK İLGİ VE AKADEMİK BAŞARI ÜZERİNE ETKİSİ
ss.477-487
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.61
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Arda ERCAN  
TÜRKİYE’DE EKONOMİK SEÇKİNLER
ss.488-496
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.51
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Adnan DÖNMEZ & Uğur ÇELİK  
JOURNAL OF INTELLECTUAL CAPITAL DERGİSİNDE ENTELEKTÜEL SERMAYE İLE İLGİLİ YAYINLANAN ÇALIŞMALAR ÜZERİNE BİR İÇERİK ANALİZİ (2010-2017)
ss.497-508
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.62
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Oya AYTEMİZ SEYMEN & Erdoğan KORKMAZ  
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ve ÖRGÜTSEL SESSİZLİK İLİŞKİSİNDE GÜÇ MESAFESİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
ss.509-529
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.66
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hatice Kübra ERGİN  
SANAT UYGULAMALARI YOLUYLA BİR KAYNAŞTIRMA MODELİ OLARAK “EMPATİK ANLAYIŞ”IN BENİMSENMESİ
ss.530-539
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.53
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Melike GÜNGÖR  
ARAP BAHARI SONRASINDA MISIR’DA KADIN HAREKETİ
ss.540-548
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.55
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Veysel TATAR & Meriç Burçin Özer  
TÜRKİYE’NİN ULUSLARARASI LOJİSTİK MERKEZİ: HOPA LİMANI DENİZ LOJİSTİĞİNİN DURUM ANALİZİ
ss.549-557
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.94
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esra MANKAN & Duygu İÇYER  
BESLENME-GASTRONOMİ İLE İLGİLİ HABERLERİN VE KÖŞE YAZILARININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME ALIŞKANLIKLARINA ETKİSİ
ss.558-566
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.60
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gamze Ebru ÇİFTÇİ & Melahat ÖNEREN  
ÖRGÜTSEL SESSİZLİK, İŞE YABANCILAŞMA VE ÖRGÜTSEL GÜVEN İLİŞKİSİ
ss.567-583
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.99
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erkan IŞIKTAŞ & Alev DURAN  
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE İPEK YOLU’NUN ÖNEMİ VE BUNA İLİŞKİN YAPILMIŞ BİLİMSEL ÇALIŞMALAR
ss.584-596
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.69
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özgür Ekin SUCU & İbrahim AYVAZ  
İŞ ETİĞİ ALGISI: İŞLETME ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ÇALIŞMA
ss.597-604
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.68
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

İsmail GÖKTÜRK  
MEDENİYETİN İHYASI İÇİN İNSANIN İNŞASI
ss.605-610
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.106
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Selin TEKELİ  
RUS LEKSİKOGRAFİSİ VE RUSÇA SÖZLÜKLER ÜZERİNE BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ
ss.611-624
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.85
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Musa KARAÇOR ; Ozan ÇATIR & Kenan SAKALLI  
DUNNING KRUGER ETKİSİ: OTEL İŞLETMELERİNE YÖNELİK ÖNERMELER GELİŞTİRME
ss.625-629
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.97
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Erdem YAVUZ  
ERZİNCAN’DA ÜÇ SEÇİM: 1950-1954-1957 GENEL SEÇİMLERİ
ss.630-647
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.110
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Devrim Vural YILMAZ  
ULUSLARARASI EĞİTİMDE ALTERNATİF BİR MODEL: KAMPÜSTE ULUSLARARASILAŞMA
ss.648-657
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.91
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Esra SARIKOYUNCU DEĞERLİ & Hasan KARAKUZU  
TÜRKİYE-BULGARİSTAN İLİŞKİLERİNİN ASKERİ İLİŞKİLERE YANSIMALARI (1939-1945)
ss.658-667
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.93
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Anıl Kaan UÇAR  
BİR YURTTAŞ GAZETECİLİĞİ MECRASI OLARAK YENİ MEDYA: TWİTTER ÖRNEĞİ
ss.668-679
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.95
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri