Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


9 SayıEditör
Doç.Dr. Ömer Okan FETTAHLIOĞLU

Editör Yardımcısı
Yrd.Doç.Dr. Ahmet TUNÇ

Kahramanmaraş/Türkiye  2017

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZekavet KABASAKAL & S. Sevgi UYGUR  
ÖĞRENME SÜRECİNDE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ: LİSE ÖĞRENCİLERİNİN GÖRÜŞLERİ
ss.680-684
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.44
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Yener ÖZEN  
TRAVMATİK “BEN” VE ÇİFT SARILI YUMURTA
ss.685-695
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.63
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ünsal TAZEGÜL  
16 HAFTALIK EGZERSİZ PROGRAMININ BEDEN ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
ss.696-700
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.70
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Defne AKDENİZ  
ESKİ AHİT’TE YEMEĞİN RESİM SANATINA YANSIMASI
ss.701-713
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.90
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ümit Engin TEKİN  
TÜRKİYE’DE SINIR TİCARETİ VE BÖLGESEL KALKINMAYA ETKİLERİ
ss.714-720
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.109
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Musa KARAÇOR & Ozan ÇATIR  
TURİSTİK ÜRÜN ÇEŞİTLENDİRMESİ KAPSAMINDA UŞAK İLİNİN TARİHİ VE KÜLTÜREL TURİZM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ss.721-725
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.98
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Betül GÜR  
TÜRKİYE’NİN MAKROEKONOMİK PERFORMANSI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: 2002-2016 DÖNEMİ
ss.726-737
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.100
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Isik AKIN  
TAX AVOIDANCE PRACTICES OF MULTINATIONAL COMPANIES AND THEIR EFFECTS ON CUSTOMERS
ss.738-742
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.96
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet DENİZ & Hakan BİLGÜTAY  
BANKALARDA RİSK KÜLTÜRÜ: GAZİANTEP’TE FAALİYET GÖSTEREN BANKALARDA BİR ARAŞTIRMA
ss.743-756
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.108
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehlika Özlem ULTAN  
MINORITY RIGHTS IN THE EUROPEAN UNION LAW AND MEDITERRANEAN MINORITIES
ss.757-766
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.104
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet DAĞ ; Fatma ÖKDE; İsmail Ercan BÖRÜ & Burak ÖKDE  
TÜRKİYE’DE BÖLGESEL TEŞVİK UYGULAMALARININ KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZİ
ss.767-778
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.121
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Seçil ÖZDEMİR METLİOGLU  
KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİNDE DAYANIŞMA VE KOMŞULUK İLİŞKİLERİ: İZMİR KARABAĞLAR MAHALLELER BİRLİĞİ ÖRNEĞİ
ss.779-788
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.112
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Arzu KURŞUN & Önder YÜMSEL  
ICD-10 ve TİG UYGULAMASI: FATURALANDIRMA SÜRECİNDE ALTERNATİF BİR YOL
ss.789-799
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.113
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ozan ÇATIR  
TURİZM EĞİTİMİ (1981-2017): SSCI’DA YAYINLANAN ULUSLARARASI TURİZM DERGİLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
ss.800-818
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.115
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Tuğçe AKYOL & Semra ERKAN  
LEUVEN KÜÇÜK ÇOCUKLAR İÇİN KATILIM ÖLÇEĞİ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
ss.819-828
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.118
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nevin GÖKSAL  
LAODİKEİA İNSANLARININ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
ss.829-842
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.111
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Deniz AKPINAR  
ÇİTLİ MADEN SUYU
ss.843-858
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.114
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Pınar Gözlük KIRMIZIOĞLU & Ayla Sevim EROL  
THE SKELETONS OF SAINT MERCURIUS
ss.859-872
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.105
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Sadullah ÇELİK  
BÜYÜK VERİ TEKNOLOJİLERİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ
ss.873-883
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.119
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet ŞANVER ; Berrin SARITUNÇ; Özgür ERAKKUŞ & Lamiya MUSTAFAYEVA  
DİN, AHLÂK VE DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN TÜRK KÜLTÜRÜNDEKİ EĞİTİM ANLAYIŞLARIYLA FARKLI/ALTERNATİF EĞİTİM ANLAYIŞLARI ARASINDA BİR MUKAYESE
ss.884-893
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.126
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Fatma ÜNYAY AÇIKGÖZ  
OSMANLI-AVUSTURYA İLİŞKİLERİNDEN BİR KESİT:AMAÇ BARIŞ- ARAÇ HEDİYE (XVII. YÜZYIL)
ss.894-911
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.127
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Şafak KAYPAK ; Muzaffer BİMAY & Vedat YILMAZ  
DİJİTAL ÇAĞDA KAMU YÖNETİMİ VE ETİK
ss.912-925
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.128
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Recep KÖK & Ramazan EKİNCİ  
KÜRESEL REKABET GÜCÜ ÖLÇME SORUNU: STANDART YAKLAŞIMLAR VE TEMEL BELİRLEYENLER ÜZERİNDEN BİR YÖNTEM DENEMESİ
ss.926-939
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.133
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Nihal ALOĞLU ; Mustafa TAŞLIYAN; Bengü HIRLAK & Meltem KALAYCI  
HEMŞİRELERİN SIĞINMACILARA/GÖÇMENLERE VE TÜRKLERE VERDİĞİ SAĞLIK HİZMETİ ALGILARI VE YAŞANAN SORUNLAR: KAHRAMANMARAŞ’TA BİR ALAN ÇALIŞMASI
ss.940-954
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.134
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah Nuri DİCLE  
OTİSTİK ÇOCUĞA SAHİP EBEVEYNLERİN BAŞA ÇIKMA TUTUMLARI İLE DUYGU KONTROL DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
ss.955-965
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.136
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hasan GEDİK ; Mehmet ETLİOĞLU & Deniz BAŞ  
SOSYAL MEDYA PAZARLAMA VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN ETKİNLİK METRİKLERİ
ss.966-980
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.137
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mehmet Ertuğrul UÇAR & Bilge KONAL  
KADIN VE ERKEKLERDE YATAY VE DİKEY BİREYCİLİK TOPLULUKÇULUK VE NARSİSİM BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
ss.981-1001
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.123
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Pınar BACAKSIZ  
NEUROMARKETING AND SUBLIMINAL PERCEPTION PHENOMENON: A CONCEPTUAL STUDY
ss.1002-1007
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.132
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emin YÜREKLİ & Serkan ÖZDEMİR  
MUHASEBE YETKİNLİĞİ ÖZELİNDE MESLEK MENSUPLARI İLE MÜKELLEFLER ARASINDA YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: DENİZLİ İLİ ÖRNEĞİ
ss.1008-1019
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.129
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Emrah Berkant PATOĞLU & Erkan IŞIKTAŞ  
11421 NUMARALI TEMETTUÂT DEFTERİNE GÖRE KESRİYE SANCAĞINA BAĞLI HORPEŞTE KAZASININ SOSYO-EKONOMİK DURUMU
ss.1020-1029
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.120
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özlem ÖZEN  
THE BREAKDOWN OF PATRIARCHAL LAWS IN STEIN’S THREE LIVES
ss.1030-1036
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.124
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burhan BAŞOĞLU  
KÜLTÜR VE SPOR
ss.1037-1043
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.135
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mustafa BOZ & Çiğdem ÖZKAN  
ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLE DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: OTEL İŞLETMELERİNDE ÇALIŞANLAR ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA
ss.1044-1055
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.138
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Hüseyin TEZER  
ENFLASYON HEDEFLEMESİ REJİMİNDE T.C. MERKEZ BANKASI’NIN BAĞIMSIZLIĞI VE 2002 SONRASI UYGULANAN PARA POLİTİKALARININ ETKİSİ
ss.1056-1069
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.141
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Burak LEBLEBİCİOĞLU & Aypar USLU  
TEKNOLOJİ MAĞAZALARININ MAĞAZA KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
ss.1070-1082
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.142
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Abdullah KIRAN  
ULUSLARARASI HUKUKTA DEVLETLERİ TANIMA VE TANIMA TÜRLERİ
ss.1083-1098
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.130
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

M.Seyyid YELEK  
MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI VE İŞ KAZALARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
ss.1099-1108
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.140
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

AYGÜL ANAVATAN  
TÜRKİYE'DE İÇ GÖÇ VE BELİRLEYİCİLERİ: MEKÂNSAL VERİ ANALİZİ
ss.1109-1116
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.143
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Ahmet İLHAN  
ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ve DEĞİŞİME KARŞI DİRENCİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN GELİŞTİRİLEN STRATEJİLER
ss.1117-1129
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.145
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Devlet Alakoç PİRPİR : Ece ÖZDOĞAN ÖZBAL; Canan YILDIZ ÇİÇEKLER & Neriman ARAL  
ROMAN ANNELERE VERİLEN EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
ss.1130-1139
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.146
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Zahide TONGA & Derya HALİSDEMİR  
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA SÜRECİNDE ÇATIŞMA, ÇATIŞMA KAYNAKLARI VE MÜDAHALE STRATEJİLERİ
ss.1140-1150
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.147
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Özhan TUNCAY & Nihan DEMİR  
GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE FİNANSAL SERBESTLEŞMENİN PARA POLİTİKASI ÜZERİNE ETKİSİ
ss.1151-1160
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.148
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Cemil DOĞAN & Özden ÖZDEMİR  
ÜRÜN YERLEŞTİME UYGULAMALARININ İNCELENMESİ VE SİNEMA SEKTÖRÜ İLE BİRÖRNEK DEĞERLENDİRME
ss.1161-1172
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.149
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Mürşit RECEPOĞLU  
TURİZM İLE EKONOMİK BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ: DOKAP İLLERİ ÜZERİNE EKONOMETRİK BİR ANALİZ
ss.1173-1182
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.139
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Muhammet BEZİRCİ & Müveddet Konuşkan BAYRAKTAR  
EXAMINATION OF THE ETHICAL RULES FOLLOWED BY THE MEMBERS OF THE ACCOUNTING PROFESSION CONSIDERING FOUR HOLY BOOKS AND THE IFAC CRITERIA
ss.1183-1191
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.155
Özet | Extended Abstract | Tam Metin (XML) | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri