Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenZafer BATIR & Özlem SADİ  
SALGIN SÜRECİNDE FEN EĞİTİMİ: UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMASINA YÖNELİK ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ ss. 1444-1455
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2837
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Atika Shafinaz NAZRİ ; Kartini Aboo Talib KHALİD; Nidzam SULAİMAN & Norliza DOLHAN  
AN ANALYSIS OF SYRIAN MIGRANTS’ TEMPORARY RELOCATION PROGRAMME IN MALAYSIA ss. 1456-1467
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2992
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Göksel YIKMIŞ  
THE MEANING OF THE DEATH OF GOD IN PHILOSOPHY OF NIETZSCHE ss. 1468-1472
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3105
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet Ali ÖZDEMİR & Oğuzhan ÇIRAK  
A STUDY ON THE POTENTIAL OF BABADAG (TURKEY) COUNTY'S MEMBERSHIP IN THE CITTASLOW NETWORK AS A SUSTAINABLE LOCAL DEVELOPMENT MODEL ss. 1473-1490
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3111
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hüsnü KASAR & Süleyman GÖKMEN  
GENERAL FEATURES OF MUS CUISINE IN THE SCOPE OF TOURISM AND GASTRONOMY TOURISM ss. 1491-1498
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3145
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Sabahattin SARI & Adnan Doğan BULDUR  
ISPARTA’DA MAKSİMUM RÜZGÂR YÖNÜ İLE BAZI KLİMATİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ ss. 1499-1517
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3100
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İbrahim YILMAZ & Mehmet Taragay AYÇE  
COVID-19 SEMPTOMLARININ YAYILMASINI ÖNLEMEDE EL YIKAMA İÇERİKLİ AFİŞ TASARIMLARININ İNCELENMESİ ss. 1518-1533
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3108
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Derya KONUK  
DOKUMADA BİR BAKIŞ “KÖŞE ÇAPITI” ss. 1534-1541
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3106
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Meliha TEKİN ÇATAL  
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE SOSYAL DUYGUSAL İYİ OLUŞ VE PSİKOLOJİK SAĞLAMLIK KONUSUNDA TÜRKİYE’DE YAPILAN LİSANÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ ss. 1542-1550
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3110
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Soner ESMER  
KUŞAK VE YOL GİRİŞİMİNDE LİMANLARIN ETKİNLİĞİ NASIL ARTTIRILIR? ss. 1551-1557
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3114
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Engin BÖLÜKMEŞE & Damla ÖTENKUŞ  
“SİR GAWAİN VE YEŞİL ŞÖVALYE” ŞİİRİNDE ORMAN KAVRAMINA İMGEBİLİMSEL BİR YAKLAŞIM ss. 1558-1568
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3116
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Fırat SEYHAN & Merve ÖZZEYBEK TAŞ  
SAĞLIK TURİZMİ KONUSUNDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN “R TABANLI” BİBLİYOMETRİX ANALİZİ ss. 1569-1586
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3117
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Berna İLERİ  
GELENEKSEL İPEK DOKUMA YÜZEYLERDE ÇAĞDAŞ BİR UYGULAMA: EKOLOJİK BASKI ss. 1587-1598
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3118
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nazmiye DOĞDU & Nil Esra DAL  
INSTAGRAM’DA ALGILANAN SÜRÜ DAVRANIŞININ, MARKAYA OLAN DAVRANIŞSAL BAĞLILIĞIN VE BEĞENİYİ İFADE ETMEYE YÖNELİK TUTUMUN SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ss. 1599-1619
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3120
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Sinan GİDER  
DAİRE-İ ADALET TEORİSİ ss. 1620-1628
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3124
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Neriman ARAL & Burçin AYSU  
EĞİTİMDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ÇOCUK ss. 1629-1634
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3129
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Elif Tuğba YALAZ ; Gülşen DİŞLİ & Mimar Tuğba ŞEN  
TARİHİ YAPILARA YENİ EK: GAZİANTEP TÜTÜN HAN’A ÇAĞDAŞ BİR ÇATI EKİ ÖNERİSİ ss. 1635-1648
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3133
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Eda GÜNGÖR & Atila ÇAĞLAR  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE ETİK TUTUMLARI İLE SORUMLU ÇEVRESEL DAVRANIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ ss. 1649-1660
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3135
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Canan ÖZTÜRK & Hüseyin ÖZNÜLÜER  
ORTAÖĞRETİM GÖRSEL SANATLAR DERSİNDE PEDAGOJİK SANAT ELEŞTİRİSİ UYGULAMALARI: BİR EYLEM ARAŞTIRMASI ss. 1661-1686
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3139
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Emin ATASOY ; Hakan ÖNAL & Erkin TOKPANOV  
FİLİPİNLER CUMHURİYETİ TURİZM COĞRAFYASINDAN BİR KESİT: NEGROS ADASI ss. 1687-1712
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3119
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Emre BÜYÜK & Kaya YILDIZ  
İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “UZAKTAN EĞİTİM” ÇALIŞMALARINA YÖNELİK METAFORİK ALGILARI ss. 1713-1723
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Emine YILDIZ KUYRUKÇU & Tuğba ÖZDEMİR ERDOĞAN  
POPÜLER TÜKETİM KÜLTÜRÜNÜN KONAKLAMA YAPILARINA YANSIMASI ss. 1724-1732
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Asiye ÇELENLİOĞLU  
TOPLUMCU GERÇEKÇİ BİR ROMANDA BİREYİN İNŞASI: HANNÂ MİNÂ’NIN ES-SELCU YE’Tİ MİNE’NAFİZETİ ROMANI ss. 1733-1739
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Sultan Sevinç KURT KONAKOĞLU & Kadir Tolga ÇELİK  
AFET VE ACİL DURUM TOPLANMA ALANI OLARAK BELİRLENEN PARKLARIN DEPREM PARKI OLABİLİRLİKLERİNİN AMASYA KENTİ ÖRNEĞİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ss. 1740-1755
Doi Number :http://dx.doi.org/
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri