Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı


İstanbul/Türkiye  2021

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenRukiye BURUCU & Hatice DÖNMEZ  
HEMŞİRE KOÇLUĞU UYGULAMALARININ MALİYETE YANSIMASI: SİSTEMATİK DERLEME ss. 3246-3257
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3330
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ozan OTAN  
READING CINEMATIC SPACE IN THE FILM “PARASITE” (Parazit Filmi Özelinde Sinemasal Mekan) ss. 3258-3267
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3333
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hacer KABAKOĞLU & Sercan MANSUROĞLU  
RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES TOWARD ELDERLY AND PREPAREDNESS FOR CAREGIVING IN HEALTH STUDENTS DURING COVID-19 PANDEMIC IN TURKEY ss. 3258-3277
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3334
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Emel GÜDEN ; Olga GAUNİ; Hakan ÇOKER; Amara Renata ECKERT; Ali Ramazan BENLİ; Nezihe Neşe KARABEKİR & Evangelia PHİLİPPAKİ  
BASIC HEALTH INDICATORS AND MIDWIFERY IN TURKEY, GERMANY AND GREECE ss. 3278-3288
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3354
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Özcan ÇAYCI & Aydın GÖRMEZ  
THOMAS HARDY AS A MELIORIST OR VICTORIAN AGE ECO-FICTIONIST ss. 3289-3297
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3361
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hasan Hüseyin ÖZKAN ; Mustafa ÇELİKTEN; Ahmet YILDIRIM & Yeliz ÇELİKTEN  
MİLLİ BAYRAMLARDA YAPILAN ETKİNLİKLERİN KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ss. 3298-3310
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3244
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Tayfun YILDIRIM  
SİYASET FELSEFESİ, SİYASAL KÖTÜLÜK VE KAMUSAL ALAN ss. 3311-3327
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3239
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Murat METE & Filiz BALTA PELTEKOĞLU  
SOSYAL MEDYADA ENFORMASYON SAVAŞI: KURUMSAL GÜVENLİK BAĞLAMINDA BİREYSEL SOSYAL MEDYA KULLANIMI ss. 3328-3338
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3365
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nurten ALAN & Nazan TUNA ORAN  
ENTERAL BESLEMEDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR ss. 3339-3346
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3363
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Pero Duygu DUMANGÖZ  
TENİS BAŞHAKEMLERİNİN İLETİŞİM KAYGISI DÜZEYLERİ İLE KARAR VERME TARZLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ ss. 3347-3354
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3382
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Emel YILDIZ  
VAN’DAKİ MANASTIR YAPILARINDA DEVŞİRME MALZEME KULLANIMINDA HAÇ İŞLEMELİ TAŞ (HAÇKAR) ÖRNEKLER ss. 3355-3372
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3338
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nigar CALALZADA & Hülya TEZCAN  
AZERBEYCANDA DÜĞÜN GELENEĞİ VE GELİNLİK MODASI ss. 3373-3383
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3316
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hüseyin UYSAL  
VİVALDİ DÖRT MEVSİM KEMAN KONÇERTOLARININ GÖRSELLEŞTİRİLMESİ: FOTOĞRAF SANATI ÖRNEĞİ ss. 3384-3406
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3455
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Fahri ÖZTEKE  
DİYARBAKIR MÜFTÜSÜ HACI İBRAHİM EFENDİ’NİN MİLLİ MÜCADELE’YE VERDİĞİ DESTEK ss. 3407-3418
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3400
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Emin BAŞ & Gül Sultan ÖZEREN  
ORTAÖĞRETİMDE AKRAN ZORBALIĞI, ZORBA/MAĞDUR OLMAYI ETKİLEYEN KİŞİSEL ve ÇEVRESEL UNSURLAR ss. 3419-3430
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3398
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

İsmail Erim GÜLAÇTI  
POSTMODERNİZM BAĞLAMINDA BATI FOTOĞRAFÇILIĞINDA YENİDEN ÜRETİM VE KENDİNE MAL ETME İLE TÜRK FOTOĞRAFÇILIĞINDA DENEYSEL-KURGUSAL FOTOĞRAF ss. 3431-3445
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3352
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Hatice GÜZEL  
FİZİK VE MATEMATİK DERSİ ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRENCİ MOTİVASYONUNU DÜŞÜREN DAVRANIŞLARINA ÖĞRENCİLER TARAFINDAN VERİLEN TEPKİNİN ARAŞTIRILMASI ss. 3446-3456
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3454
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Şenol YAVUZ ; Berna GÜR & Murat SERDER  
5x5 MATRİS RİSK DEĞELENDİRMESİ YÖNTEMİ İLE OTOMOTİV PARÇASI ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMENİN İNCELENMESİ ss. 3457-3464
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3421
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Mehmet YENİCE  
ARAP DİLİNDE SIFAT-I MÜŞEBBEHE VE MÜBÂLAĞA VEZİNLERİNİN YERİ ss. 3465-3475
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3434
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Alp Eren GÜNEY ; Aydın YILDIRIM & Orhan BALCI  
HİZMET KALİTESİ AÇISINDAN SERVQUAL KONUSU İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ ss. 3476-3489
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3485
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Ahmet DEMİRCİ  
KUR’AN’DA İHANET KAVRAMI ss. 3490-3507
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3372
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Semih DELİL  
ÇAĞDAŞ GRAFİK TASARIM KAVRAMI OLAN RETRO GRAFİKLERİN KULLANIMI:2020 TOKYO OLİMPİYATLARI RESMİ INSTAGRAM HESABI TASARIMLARININ İNCELEMESİ ss. 3508-3522
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.3451
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.Adres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri