Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr. Sehrana KASIMİ

Editör Yardımcısı
Assoc. Prof. Dr. Ekaterina YAGAFOVA

İstanbul/Türkiye  2019

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenOkan PELİT  
Türkiyede 1998-2018 Yılları Arası İstihdam, İşsizlik ve Nüfus Artışına Genel Bir Bakış ss. 3259-3265
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1563
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Samed KURBAN & Hatice AKMAN  
Aynı Mekânda Ayrılıklar: Davıd Harvey’in Mekânsal Farklılaşma Kuramına Dair Bir Değerlendirme ss. 3266-3273
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1565
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Bakko Mehmet BOZASLAN  
A Critical Perspective Of E-Government Policies In Turkey ss. 3274-3280
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1568
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Kübra ÖZTEKİN & Neslihan SERDAROĞLU SAĞ  
Lojistik Hizmetlerindeki Gelişimin Kentsel Mekâna Etkisi: İzmir Kemalpaşa Örneği ss. 3281-3306
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1572
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gökçen KARA ERDEMİR  
Migration And Alienation Phenomenon In Monica Ali’s Brick Lane From Postcolonial Perspective And Its Effects On Men And Women ss. 3307-3315
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1534
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Raziye AKSU ÖZKAN  
Türk Ticaret Kanunu ve Standartlar Bağlamında Finansal Tabloların Denetiminde Aranacak Kriterler ss. 3316-3324
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1573
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Rabia YILMAZ  
The Effect Of Psychological Well-Being Of Employees On Job Performance: The Case Of Five-Star Hotel Businesses ss. 3325-3331
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1574
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Salih BARIŞIK & Serap ORUÇ  
Türkiye'deki Finansal Stres Testi Uygulamalarının İncelenmesi ss. 3332-3344
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1576
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Elif ŞEŞEN & Perihan ŞIKER  
Kahvehaneden Starbucks’a: Gösterişçi Tüketimden Gösterişçi Sıradanlığa ss. 3345-3356
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1586
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Büşra ÖZARIK & Didem ÖNAY DERİN  
Ev Kadınlarının Süt ve Süt Ürünlerini Pişirme ve Saklama Uygulamaları: Akşehir İlçe Örneği ss. 3357-3364
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1577
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Filiz TUFAN EMİNİ & Çağlar Eren AYAZ  
İnovatif Evrim Sarmalında Üniversite Vizyonlarının Mevcut Durumu: Nitel Bir Çözümleme ss. 3365-3374
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1580
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Serap ÖZTÜRK & Elif GÜNDÜZ  
Sürdürülebilir Kentsel Ulaşımda Bisiklet Kullanımı ve Kadın; Manisa Örneği ss. 3375-3387
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1587
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Muhammet Berat CAN  
Filistin Direniş Edebiyatı ss. 3388-3394
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1588
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Nuri YIRGAL & Günay DENİZ DURSUN  
Muhasebe Meslek Mensuplarının Uluslararası Finansal Raporlama Sistemine Bakış Açıları: Edirne Örneği ss. 3395-3405
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1566
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Selin KARACAN IŞIK  
Tarihi Roman Bağlamında ‘Yaseminler Tüter Mi Hala’ Üzerine Bir İnceleme ss. 3406-3415
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1567
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Özber CAN  
Oniki Gram Mutluluk'ta Kayıp Kimlikler ss. 3416-3424
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1581
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gürkan Mustafa ŞAHİN & Ercan ÖGE  
Çalışanların Örgütsel Bağlılıklarının Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Farklılaşması: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Bir Holding İşletmesinde Uygulama ss. 3425-3437
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1590
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Majed ALHADDAD & Mustafa AY  
Borsa İstanbuldaki Türk İmalat Sanayi Firmalarının Uluslararası Muhasebe Standartlarına Uyumu ss. 3438-3449
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1591
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Süleyman GÖKSOY  
Okullarda Olumlu ve Olumsuz Değişimler, Değişimlerin Sebep ve Sonuçları ss. 3450-3459
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1592
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Beyza TÜRKKOLU  
İbrahim Alkan'ın Şiirlerinde Alışılmamış Bağdaştırmalar ss. 2460-3470
Doi Number :http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1575
Özet | Tam Metin | Tam Metin (XML) | Extended Abstract |

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Cosmos Impact Factor tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Science Library Index tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi OCLC WorldCat tarafından indekslenmektedir


  İndeks Taraması

  SSSjournal dergisi Active Search Results Engineer (ASR) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Society of Economics and Development tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal Scientific World Index ( SCIWIN) tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  SSSJournal, Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal General Impact Factor (Universal Digital Object Information) tarafından indekslenmeye başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi Scientific Indexing Services (SIS) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal dergisi International Index Copernicus tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi infoBase ındex tarafından indekslenmeye başlamıştır.

   


  İndeks Taraması

  SSSJournal Social Science Research Network (SSRN) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJournal Advanced Science Index tarafından taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  SSSJurnal ResearchBible (Academic Resource Index) tarafından taranmaya başlamıştır. 


  İndeks Taraması

  SSSJournal Dergisi Eurasian Scientific Journal Index (ESJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  2016 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisi 2016 Şubat sayısı yayındadır


  2015 Yılı Sayısı Yayındadır

  SSSJournal dergisinin 2015 Kasın Sayısı YayındadırAdres :Azerbaijan National Academy of Sciences Baku / Azerbaijan
Telefon :+90 507 823 22 47 (WhatsApp & GSM Turkey) Faks :
Eposta :sssjournal.info@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri